«Statoil har behov for en kritisk gjennomgang av sin internasjonale virksomhet, konkluderer Øystein Noreng, professor emeritus i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, i en kommentar i Teknisk Ukeblad.

– Tallene viser at Statoils godt betalte direktørstab i London, med ansvar for strategiutvikling og internasjonale operasjoner, har vært vesentlig mindre kompetente enn sine mer beskjedent gasjerte kolleger på Forus. Etter å ha gått gjennom årsrapportene for hele tidsserien siden børsnoteringen i 2001, trodde jeg ikke mine egne øyne sier han til Aftenbladet.

Investerer mest i utlandet

Noreng har gått gjennom Statoils resultater for perioden 2001 – 2016. Arbeidet er en del av et bokprosjekt som skal utgis i august.

Les også:

Blant annet konkluderer han med at:

  • Over halvparten (54 prosent) av nærmere 1100 milliarder kroner, som totalt er investert i leting og utvinning, er brukt i utlandet.
  • Statoils driftsresultat i utlandet var negativt før skatt i 2014, 2015 og i 2016, med et samlet underskudd på 121 milliarder kroner.
  • Statoil hadde et samlet overskudd oppstrøms etter skatt i Norge på 431 milliarder kroner i årene 2001-2016. Tilsvarende tall for utlandet gir et underskudd på 67 milliarder kroner i samme periode.
  • Statoilkonsernet som helhet har hatt et underskudd etter skatt i 2015 og 2016.
  • I løpet av tre år (2014–2016) tapte Statoil før skatt tapt 140 milliarder kroner i Amerika.

«Statoil har siden 2001 brukt mer penger enn selskapet har tjent, i motsetning til de fleste andre store oljeselskapene, med unntak av italienske Eni» skriver Øystein Noreng i Teknisk Ukeblad-artikkelen.

– Noe analytikerne er svært opptatt av

Analytiker Trond Omdal i Pareto Securities sier Norengs gjennomgang taler for seg selv.

Store investeringer og svak lønnsomhet internasjonalt viser et bilde som investorer og analytikere er svært opptatt av, ifølge oljeanalytikeren.

– Det har vært høy oppmerksomhet blant investorer og analytikere om den svake lønnsomheten i Statoils internasjonale virksomhet sammenlignet med den norske, sier Omdal.

Les hele saken på Aftenbladet.no (abo)

– Modnere fase

Det går bedre på norsk sokkel fordi feltene er i en modnere fase. Det svarer Statoil på kritikken av en utenlandssatsing som går i tap, skriver Aftenbladet.