Da Statoil i februar la fram regnskapet for 2017, viste de sterk oppgang fra 2016. Årsresultatet endte på 97,2 milliarder kroner, opp fra rundt 30 milliarder året før, skriver Aftenbladet.

Nå er årsrapporten klar, hvor Statoil også rapporterer lønnsutbetalingene til konsernledelsen.

Den viser at konsernsjef Eldar Sætre økte lønna si (skattbar lønn, summen av fastlønn og ulike bonusordninger) til 14,9 millioner kroner. Det er opp fra 11,4 millioner i 2016, en økning på 31 prosent. Sætre er også høyere enn 2015, hvor skattbar lønn var 14,2 millioner kroner.

Strategidirektør får mest lønn

Dermed tar Sætre nesten igjen den best betalte i Statoil-ledelsen, strategidirektør John Knight. Han hadde en totallønn på 15,1 millioner kroner, ned fra 15,2 millioner i 2016.

Konsernsjefen har også den høyeste lønnsveksten målt i prosent. Like bak følger konserndirektør Arne Sigve Nylund (Utvikling og produksjon Norge), som med en lønn på 6 millioner i 2017 økte med 30,4 prosent. Konsernsjef Margareth Øvrum (Teknologi, prosjekter og boring) økte med 30,2 prosent og endte med en skattbar lønn på 5,3 millioner kroner.

Lønnsvekst i hele ledelsen

Hele konsernledelsen i Statoil kan se tilbake på en solid lønnsvekst i 2017. Såkalt prestasjonsbasert lønn – bonus – gjør at lønnen kan svinge fra år til år. Og når 2017 var et bedre år enn 2016 på mange områder, viser det igjen også i lønnsveksten. Letesjef Tim Dodson er med sin vekst på 18,8 prosent konserndirektøren med dårligst vekst.

De fleste i konsernledelsen i Statoil gikk ned i totallønn fra 2015 til 2016 på grunn av mindre i bonus. Dermed blir økningen fra 2016 til 2017 forsterket. Men samtidig – de fleste i Statoil-toppen får et solid hopp i den faste grunnlønna si.

Les hele saken hos Stavanger aftenblad.