Mandag undertegner Statoil, Total og Shell en samarbeidsavtale.

Det skriver Statoil i en pressmelding.

Prosjektet er en del av norske myndigheters satsing på å utvikle fullskala karbonfangst og -lagring i Norge.

Gassnova ga i juni Statoil kontrakten for første fase av prosjektet. Nå går norske Shell og Total E&P Norge inn som likeverdige partnere, mens Statoil skal lede prosjektet. Alle de tre partnerne skal spytte i med personell, erfaring og finansiell støtte.

1,5 millioner tonn CO

Første fase vil kunne lagre opp til 1,5 millioner tonn COper år.

Prosjektet vil planlegges for å kunne motta ytterligere CO2-volumer med sikte på å stimulere nye kommersielle karbonfangstprosjekter i Norge, Europa og globalt. Dermed har prosjektet potensial til å bli første CO2lagringsprosjekt i verden som mottar CO2 fra industrikilder i flere land.

– Statoils syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen. Fokus på samarbeid og kunnskapsspredning er viktig for å øke antall CCS-prosjekter. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss Shell og Total som samarbeidspartnere i prosjektet, og deres erfaring og kompetanse vil styrke dette prosjektet ytterligere, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for nye energiløsninger i pressemeldingen.

– Vi har tro på at det solide partnerskapet har gode forutsetninger for å utvikle dette pionerprosjektet.

Infrastruktur for karbonlagring

De tre selskapene har en felles visjon om en infrastruktur for karbonlagring.

– Total integrerer klimautfordringen i strategien sin. Totals deltakelse i dette første kommersielle lagringsprosjektet er dermed helt i tråd med vårt lavkarbonveikart og vår strategi om å etterhvert bli et ledende selskap globalt innen karbonfangst, -utnyttelse, og -lagring (CCUS), sier Philippe Sauquet fra Total i samme pressemelding.

– Målet for dette første integrerte prosjektet i industriell skala, som støttes av norske myndigheter, er å utvikle en gjennomførbar, reproduserbar, lønnsom CCUS-modell med henblikk på å gjennomføre andre store prosjekter rundt omkring i verden, sier han.

Fra Østlandet – via Vestlandet – til Troll

Prosjektet skal lagre CO2 som fanges fra landbaserte industrianlegg på Østlandet. Den skal transporteres med skip til et landbasert mottaksanlegg på Vestlandet.

Her blir CO2 mellomlagret før den sendes videre gjennom rørledning på havbunnen til injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet. Det er tre mulige lokasjoner for mottaksanlegget og endelig valg vil bli tatt senere i år.

Det Gassnova-støttede prosjektet har som mål å stimulere nødvendig utvikling av CCS slik at de langsiktige klimamålene i Norge og EU kan nås. Samarbeidet vil danne grunnlag for etablering av videre samarbeid i bygge- og driftsfasene.