Statoil vil ikke tidfeste produksjonsoppstart.

– Det er krevende å overta som operatør i sluttfasen av et prosjekt. Nå er det viktig at vi bruker tiden sammen med Rosenberg for å få oversikt over utestående arbeid og at vi har gode planer for det vi skal gjennomføre mens plattformen er ved land, slik at vi sørger for en god og sikker oppstart, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for norsk sokkel, til Aftenbladet.

Den tidligere operatøren Total forholdt seg til et oppstartstidspunkt i andre kvartal 2019. Dette er noe Statoil ikke kan garantere.

-Vi går ikke ut med en dato, for per nå vet vi det ikke. Vi har et hovedbilde, men sier ikke en bestemt dato eller kvartal. Det gjør vi først når vi har fått oversikt. Når vi går ut med kvartal eller periode, så skal vi levere på det. Da skal vi starte opp slik at vi er sikre på at ingen skader seg, det er hoveddriverne våre, understreker Nylund.

Ptil-sjef Anne Myhrvold varsler flere tilsyn.

MARTIN LINGE

  • Funnår: 1975.
  • Hvor: Olje- og gassfelt nær grensen til britisk side i Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg.
  • Oppstart: Andre kvartal 2018.
  • Vanskelig: Kompleksiteten har gjort at det har tatt over 40 år før feltet kommer i produksjon
  • Størrelse: Anslås å inneholde 255 millioner fat oljeekvivalenter utvinnbar olje og gass.
  • Operatør: Statoil, overtok etter Total 19. mars 2018.
  • Overskridelser: 25,6 milliarder 2011-kroner da utbyggingsplanen ble godkjent i 2012. Dette tilsvarte 29, 1 milliarder kroner (2017-kroner) Siste oppdatering i fjor høst viste en økning til 41,3 milliarder kroner (2017-kroner). En økning på 42 prosent.
-Vi har vært tett på Martin Linge mens prosjektet var under Total. Fortsatt skal vi være tett på og gjøre tilsyn mens modulene ligger her, sier Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold til Aftenbladet.

Hun påpeker at tilsynsmyndigheten vil bruke lisensmøter og de treffpunktene som er for å følge prosjektet videre i forbindelse med oppstart.

-Det vi er mest opptatt av nå er at Statoil får en oversikt over gjenstående arbeid og lager seg realistiske planer og forstår risikobildet sånn at det reduserer risiko for hendelser og ulykker, sier Myhrvold.

Ruver i bybildet

Før en tur  om bord på plattformmodulene, som ligger på frakteskipet «Black Marlin» og er godt synlige i Stavangers bybilde, smilte de på rekke og rad på podiet som var satt opp på Rosenberg-kaien; Rosenberg-direktør Jan T. Narvestad, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og tre Statoil-direktører med Arne Sigve Nylund i spissen.

Martin Linge er bygd i Sør-Korea. Oppkoblingsjobben Rosenberg skal gjennomføre for Statoil er komplisert og omfattende.  Etter flere utsettelser og kostnadsoverskridelser av Martin Linge-prosjektet har Petroleumstilsynet fulgt tidligere operatør Total tett opp.