Tirsdag tar Stortinget stilling til forslaget fra KrF om å utrede konkurranseforholdene på norsk sokkel, hvor formålet er å se på om Statoil har fått for stor makt, skriver Aftenbladet.

I forrige uke sluttet næringskomiteen seg enstemmig til KrFs framstøt.

Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum i Stavanger-regionen, mener det er på høy tid at dette blir sett på.

– Vi har sagt hele veien at Statoil er en for stor leverandør og har presset leverandørene. Leverandørene er prisgitt Statoil, og da er det problematisk at Statoil har misbrukt denne makten, sier Solbakken.

Må se hvordan Statoil opptrer

Interesseorganisasjonen for de maritime næringene har konkrete eksempler på at Statoil utnytter posisjonen til å presse leverandører til stadig billigere kontrakter. Tilbakemeldingene som Maritimt Forum får når sjelden offentligheten, mener Solbakken og understreker at flere selskap da frykter at de ikke får fornyet avtalene med Statoil.

– Det er viktig at politikerne ser hvordan Statoil opptrer, i seg selv kan en slik gjennomgang ha en oppdragende effekt. Jeg tror det viktigste er at Statoil ser at posisjonen selskapet har er helt avhengig av en stor og variert leverandørindustri.

– Vi kommer i en veldig uheldig situasjon dersom leverandørindustrien er spilt ut av Statoil når oljeoppturen kommer tilbake. Skal vi ha stabil aktivitet på norsk sokkel, må vi ha mange aktører, sier Solbakken.

– Ikke dårlig forhold

Pål Eitrheim, Statoil direktør for anskaffelser, kjenner seg ikke igjen i betegnelsen om at Statoil presser leverandører til å inngå billige avtaler som de ikke tjener penger på.

Pål Eitrheim. Foto: Dag-Henrik Fosse

Han sier Statoil har ingen ambisjoner om å presse leverandører slik at de leverer røde tall.

Han trekker videre fram at selskapet er opptatt av ryddige kontrakter med leverandørbransjen. Han viser også til samarbeidet i Konkraft, hvor hovedhensikten er å opprettholde konkurransekraften til norsk industri.

– Statoil er helt avhengig av tett og godt samarbeid med leverandørene. Vi ønsker tett samarbeid og økt forutsigbarhet for bransjen. Vi skal være en lyttende og tilgjengelig aktør, men vi må vi hele tiden bli bedre. Statoil har derfor opprettet en egen prosjektrolle for å styrke samarbeidskulturen med leverandørene våre, sier Eitrheim.

– Jeg har registrert synspunktene som er kommet, men at vi har et dårlig forhold til leverandørene, er et bilde jeg ikke kjenner meg igjen i, understreker han.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.)