Etter en dødsulykke på riggen Cosl Innovator, 30. desember 2015, hevet Statoil kontrakten med riggeier Cosl.

Nå har riggeieren vunnet frem i Oslo tingrett om at hevingen av kontrakten var urettmessig.

Det betyr at Statoil må betale for leie av riggen, selv om den ikke gjorde arbeid for oljeselskapet. Statoil er dømt til å betale full leie i de første tre månedene etter termineringen og deretter 70 prosent av leien i den resterende kontraktsperioden.

Ifølge DN, som først omtalte dommen, beløper dette seg på 4 milliarder kroner.

– Vi ønsker ikke å kommentere beløp. Vi tar dommen til etterretning, og skal sette oss grundig inn i premissene, sier Statoils pressetalsmann Eskil Eriksen til Sysla.

De har ennå ikke tatt stilling om de skal anke saken.

Mann omkom

En 53 år gammel arbeider mistet livet og fire andre ble skadd da en bølge traff riggen, 30. desember 2015.

Riggeier Cosl valgte å saksøke Statoil, og rettssaken begynte i Oslo tingrett 6. februar i fjor.

Cosl mente at Statoil urettmessig hadde sagt opp kontrakten etter ulykken. Cosl mente at ulykken «var umulig å forutse», og at Statoil ville spare penger.

– Ingen av partene vant fullt ut

I tingrettens kjennelse heter det at hevingen av kontrakten er urettmessig, men at Statoils kansellering er rettmessig. Forskjellen på å heve og kansellere en kontrakt er at den som kansellerer en kontrakt må betale en kanselleringsrate.

– Vi konstaterer at ingen av partene har vunnet saken fullt ut, og skal bruke tid på å gå igjennom den, sier Eskil Eriksen i Statoil.

Sysla har vært i kontakt med Cosls advokat Øystein Meland, som er knapp i sine kommentarer til saken.

– Jeg har egentlig ikke noe annet å si enn at det er et meget gledelig resultat, sier Meland.

Administrerende direktør Jørgen Arnesen i Cosl Drilling Europe sier til Dagens Næringsliv at de er forhindret fra å kommentere dommen på grunn av børsregler de er underlagt, og vil komme tilbake med ytterligere kommentarer onsdag.

Rundt 230 riggansatte mistet jobben og Cosl tapte mye penger da riggen ble tatt ut av drift på Troll-feltet. Riggselskapet gikk glipp av dagrater i 4 år og 8 måneder for Cosl Innovator.

I rene kroner var det snakk om omlag 4,8 milliarder kroner, med utgangspunkt i riggens avtalte dagrate.