– Vi har mottatt samtykke fra Petroleumstilsynet på dykking ned til 180 meter for 2017 og avventer Petroleumstilsynets behandling av vår søknad om dykking til 225 meter. Vi har per i dag ingen konkrete planer om bruk av dykking til 225 meter på norsk sokkel, verken på Gullfaks eller andre steder, sier pressekontakt Bård Glad Pedersen i Statoil til Aftenbladet.

Statoil ønsker ikke å utdype detaljer om de eventuelle dykkeoperasjonene som planlegges til 225 meter, men sier at selskapet mener at dykking til 225 meter kan utføres forsvarlig.

Skeptiske til Statoils planer

Aftenbladet vet at dykkere for over ett år siden fikk melding om at Statoil og de andre rettighetshaverne i Gullfaks-lisensen ønsket å ta opp igjen den kontroversielle dypdykkingen. I februar i fjor innledet også Statoil møter med Petroleumstilsynet om dette.

Statoil har også hatt dialog med dykkerspesialistene ved Norsk Senter for Dykkemedisin ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus i Bergen. De er skeptiske til Statoils planer, men sier at dykking til 225 meter vil være Statoils fulle ansvar og skjer uten ryggdekning fra den medisinske ekspertisen.

Klinikkdirektør Marit Grønning sier til Aftenbladet at legene har anbefalt en streng utvelgelsesprosess for dykkere, hvor dykkere undersøkes nøye før og etter dykking.

For en ting er den tekniske biten av å gjennomføre dykking til 225 meter. Noe annet er de helsemessige langtidskonsekvensene.

– I dag finnes det ikke noen uavhengig vitenskapelig dokumentasjon som tilsier at slik dykking kan foregå uten helsemessige konsekvenser. Når noen hevder at dykking til slike dyp går greit, hviler informasjonen på dykkerselskapene selv, ikke på vitenskapelig arbeid.

– Ingen steder finnes det noe godt system for langtidsoppfølging av dykkere hvor konsekvensene vurderes, understreker Grønning.

Gullfaks-dykking

Petroleumstilsynet har nå utsatt behandlingen av søknaden om dykking til 225 meter og venter på mer dokumentasjon fra Statoil. Selv om Statoil selv hevder at selskapet ikke har konkrete planer for dykking på Gullfaks C, vet Aftenbladet at forberedelsene har kommet relativt langt i dykkerselskapene Subsea 7 og Technip som Statoil bruker.

Dykkere skal for langt tid siden ha blitt orientert om den forestående utfordringen.

Mens Subsea 7 ikke vil kommentere spørsmål i saken, viser Technip til Statoil.

Les hele saken hos Stavanger Aftenblad.