I fire av blokkene som myndighetene i Brasil tildelte lisensrettigheter til i forrige uke, er Statoil partner. Tildelingen ble offentliggjort skjærtorsdag, 29. mars, skriver Aftenbladet.

Statoil fikk god drahjelp til å dra i land rettighetene til lisensene av store internasjonale oljegiganter som ExxonMobil og BP, samt brasilianske Petrobas som er den ledende aktøren i Brasil.

For den dyreste blokken i Campos-bassenget måtte konsortiet Petrobras (30 prosent), ExxonMobil (40 prosent) og Statoil (30 prosent) legge på bordet en signaturbonus på 450 millioner dollar, drøyt 3,5 milliarder norske kroner. Statoil andel var her vel 695 millioner kroner.

Samme konstellasjon betalte en signaturbonus på 638 millioner kroner for en annen blokk i Campos-bassenget. Dette tilsvarer vel 4,9 milliarder kroner. Statoils andel var 191,5 millioner kroner for en eierandel på 30 prosent. Petrobras er operatør i begge lisensene.

I to andre blokker samarbeider Statoil med BP. Det norske oljeselskapet har en andel på 40 prosent, mens BP er operatør. Signaturbonusen her var på 26 millioner dollar, vel 200 millioner kroner for de to blokkene til sammen. Statoil betalte 80,2 millioner kroner.

Statoils totale andel av signaturbonuser til myndighetene i Brasil blir i denne omgang på vel 966,7 millioner kroner.

En signaturbonus er en forhåndsskatt eller et vederlag selskapene betaler for å få rettigheter til å drive petroleumsvirksomhet i et bestemt område i et land.

Statoil har tidligere fått kritikk for å betale store beløp i signaturbonus i Angola, uten å følge opp at pengene ble brukt til det avtalte formål.

Les hele saken hos Aftenbladet.