Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse etter forurensningsloven til økt bruk og utslipp av stoff i rød kategori på Snorre.

Ifølge søknaden har utfordringer i prosessen på Snorre ført til økende olje-i-vann tall.  Felttester viser at en emulsjonsbryter i rød kategori har en god virkning på separasjonen i prosessen.

Den omsøkte rammen for produksjonskjemikalier er et maksimalt forbruk på 18 360 kg per år og et maksimalt utslipp på 990 kg per år. Dette er en økning fra henholdsvis 3900 kg per år og 625 kg per år.