For fire uker siden ble det oppdaget at overflatetemperaturen på ett eksosanlegg på Statfjord C var for høy, nærmere bestemt at overflaten av det som kalles belgene på eksosanlegget, holdt en temperatur over det Equinor hadde satt som grense, skriver Aftenbladet.

Equinor: – Har full oversikt

Etter omfattende kartlegging ble det avdekket svekket varmereduksjon i overflaten på det som kalles belgene på eksosanlegget flere steder på de tre plattformene. Equinor har nå full oversikt, ifølge pressekontakt Morten Eek.

– Det er et ganske stort arbeid å planlegge og gjennomføre reparasjonene i tillegg til etterarbeidet, sier Eek.

Reparasjonsarbeidet vil pågå en stund framover. Blant annet er det mye stillaser og utstyr som skal monteres opp og tas ned i forbindelse med reparasjonsarbeidet.

– Vi tar den tiden som er nødvendig for å bytte ut varmeisolasjonen, sier han.

Equinor har nå klar en plan for hvordan Statfjord-feltet skal stenges ned for godt. Alle tre plattformene skal slutte å produsere innen 2025.

Skulle repareres i 2019

Årsaken til at overflatetemperaturen på eksosanlegget er blitt for høy, har med alder og slitasje og gjøre, ifølge Equinor.

– Materialet som nå blir skiftet ut, har vært planlagt byttet siden forrige revisjonsstans. Vi gjør risikovurderinger og følger krav som er satt, blant annet for overflatetemperaturen, sier Eek.

Arbeidet med å skifte ut isolasjon av turbinoverflater på C-plattformen ble flyttet til en planlagt revisjonsstans i 2019. Men da målinger viste økt overflatetemperatur ble reparasjonsarbeidene framskyndet.

I en kommentar skriver Petroleumstilsynet at det «tidvis er det knapphet på ressurser til å gjennomføre arbeidsordrer som står på plan, og det samme gjelder for hastejobber som kommer inn via notifikasjoner.

Equinor avviser at problemene på feltet nå har sammenheng med utsatt vedlikehold knytte til effektivisering/redusert driftbemanning.

– Vi ser ikke at det er forhold rundt driftsbemanning som har påvirket denne saken, og tilsynet ga heller ikke noen merknader på dette, sier Morten Eek.

Normal drift om noen uker

Effektivisering, også innen vedlikehold, blir gjort med en risikobasert tilnærming. Det prioriteres ut fra dette, forteller han.

– Plattformene på Statfjord-feltet skal drives like sikkert fram til de skal slutte å produsere, selv om de begynner å bli gamle. Anleggene skal drives trygt og effektivt. I saken med eksosanleggene var det et kjent behov for å oppgradere varmeisolasjonen på Statfjord C, sier Eek.

– Når kan feltet produsere for fullt igjen?

– Statfjord A er tilbake i full produksjon, Statfjord B begynner å nærme seg full produksjon, mens på Statfjord C, hvor arbeidet har et større omfang, vil vi forvente normal drift i løpet av de neste ukene, sier Eek.