Det melder Equinor i en pressemelding.

Equinors installasjoner i Nordsjøen startes også gradvis opp igjen, skriver de i pressemeldingen. Troll A, Oseberg og Grane ble tidligere i dag stengt som følge av at Kollsnes og Sture ble stengt.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar å starte opp igjen, men det går nok en del timer. Det er en ganske lang verdikjede, med både felt som har vært nedstengt og to anlegg, så vi må ta den tiden som trengs for å få anlegget opp i en sikker drift, sier talsperson for Equinor, Elin Isaksen til Sysla.

Det vil variere fra felt til felt hvor lang tid det vil ta å starte opp igjen produksjonen, sier hun.

Stureterminalen ble stengt ned som et føre-var-tiltak, ettersom fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» kolliderte utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, og fregatten ligger på grunn med kraftig slagside på området til Stureterminalen.

– Den ble sett på som en mulig tennkilde. Sture er et anlegg med hydrokarboner, og vi måtte ta våre sikkerhetshensyn og stengte ned. Vi har hatt tett og god dialog med Forsvaret og politiet, og konklusjonen er at vi nå kan starte det opp igjen og ivareta sikkerheten, sier Isaksen.

Aker BP starter opp igjen

Også Aker BP har startet opp igjen sitt Ivar Aasen-felt, som produserer via Edvard Grieg-feltet, og videre til Sture-terminalen.

– Produksjonsoppstart skjer i tråd med våre prosedyrer, og vi regner med å være i full produksjon i løpet av dagen, sier pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP til Sysla.

– Produksjonen ble stengte ned klokken åtte torsdag morgen, sier Faret.

Tar tid før full transportkapasitet nås

Gasstransporten mot Europa ble også rammet av stengingen av Kollsnes og Sture. Eksporten ble redusert med det som daglig hadde tilsvart 74 millioner standard kubikkmeter gass.

Etter oppstarten igjen skriver Gassco at det kan ta tid før gasstransporten blir normalisert.

– Gasstransporten mot Europa vil bli tilsvarende normalisert, men det vil ta noe tid før en er tilbake til full kapasitet igjen, skriver Gassco i en pressemelding.