Oljedirektoratet melder torsdag om et lite funn gjort av Spirit Energy Norge AS.

Funnet ble gjort om lag 15 kilometer nord for Åsgard-feltet 250 km vest for Brønnøysund.

Les også: Wellesley Petroleum med oljefunn

Ifølge meldingen påtraff selskapet en 60 meter gasskolonne som beskrives med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 433, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 6506/9-4 S og 6506/9-4 A på gass- og kondensat-funnet 6506/9-2 S.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelsen.

Brønnene ble boret av Island Innovator som skal bore undersøkelsesbrønn 7322/7-1 i utvinningstillatelse 852 i Barentshavet, der Spirit Energy Norge AS er operatør.