Torsdag mønstrer de 150 første offshorearbeiderne på boligriggen «Safe Zephyrus», som nå ligger til Kai i Mekjarvik utenfor Stavanger. Riggen skal så slepes ut i Nordsjøen og vil etter planen ankomme Sverdrup-feltet i løpet av helgen.

-Dette er en stor dag for Statoil og Johan Sverdrup-partnerskapet, når vi for første gang sender folk ut i havet for å koble sammen det voksende Johan Sverdrup feltsenteret og gjøre feltet klart for produksjon sent neste år, sier prosjektdirektør Trond Bokn, som plutselig overtok ansvaret for Johan Sverdrup da Kjetel Digre sa opp sin jobb i forrige uke.

Når «Safe Zephyrus» ankommer feltet, starter arbeidet med å ferdigstille stigerørsplattformen. Den ble løftet på plass på feltet for to uker siden.

2400 personer

Senere vil også hotellriggen “Haven” ta plass på feltet og øke antallet sengeplasser til 900. På det meste vil 2400 personer fra Statoil og leverandører, fordelt på tre skift, ha sin arbeidsplass ute på Johan Sverdrup-feltet.

-Sikkerhet er viktig for alt det vi gjør i Statoil og Johan Sverdrup. Når vi i tillegg sender flere tusen personer offshore er det naturlig å kjenne ekstra godt på dette ansvaret. Høy kvalitet i gjennomføringen har vært et av kjennetegnene til Johan Sverdrup prosjektet så langt. Å opprettholde et slikt fokus på kvalitet og sikkerhet i fasen fremover vil være spesielt viktig, sier Bokn.

Ifølge beregninger fra Statoil vil prosjektet i utbyggingen til sammen skape 51.000 årsverk i sin første fase. Feltet kommer etter planen i produksjon mot slutten av 2019. Prosjektets andre fase skal være ferdigstilt i 2022. Når Johan Sverdrup er i full drift, vil feltet produsere 660.000 fat olje daglig. I verdi tilsvarer det nesten 400 millioner kroner med dagens oljepris.