Fartøyene Far Swan og Sea Tortuga skal på jobb i henholdsvis en og fem måneder. Begge skipene skal arbeide i australsk farvann, nærmere bestemt på Ichthys LNG-prosjektet.

– Vi er fornøyd med å lykkes i å sikre disse kontraktene med INPEX Australia, sier Kenneth Lande i Solstad Farstad i meldingen.

Solstad Farstad har allerede to fartøy på langtidskontrakter på det samme feltet: skipene Far Scorpion og Far Sword.

INEPEX Australia er et olje- og gass-selskap med over 30 år drift i landet. Ichthys er et av Australias største felt for naturgass, og ligger utenfor vestsiden av landet.