– Vi har gått systematisk til verks for å finne en anbefalt praksis for hvordan transporten bør gjøres på tvers av selskapene, sier leder i Norsk Olje & Gass’ Aviation Forum, John Arild Gundersen.

En arbeidsgruppe med representanter fra oljeselskap og helikopterselskap har, med mandat fra forumet, risikovurdert og lagt frem forslag om hvordan en felles praksis for transport av mobiltelefon på helikopter skal se ut.

Les også: Her får de ansatte ha med mobil

Med det kan et stort steg mot slutten på en lang diskusjon om mobilforbud på norske offshorehelikopter være tatt.

Et mye diskutert tema

Mange offshorearbeidere har i årevis stilt seg kritiske til forbudet. Men den nye anbefalte praksisen kan gjøre det enklere å lempe på regelverket for selskapene. Forbudet har vært tema for diskusjon en rekke ganger, særlig de senere årene, og mange har spurt hva grunnen egentlig er.

Les også: Her er nordsjømobilen

For mens det stort sett har vært fritt frem for å ta med seg PC og nettbrett, har sikkerhetshensyn vært argumentet som har sørget for at mobiltelefoner må ligge igjen på land hos de aller fleste selskaper. De få som tillater at man har telefonen med, har i tillegg hatt egne regler for dette.

– Arbeidet vi har gjort søker å finne en felles praksis på alle nyansene av hva som har vært tillatt/ikke tillatt. Vi har nå foreslått en felles praksis, slik at når passasjerene som skal reise til en installasjon som tillater mobiler offshore, slipper å forholde seg til ulike regler for selve transporten, forklarer lederen.

Må være avslått

Men selv om det nå kan gå mot en ny anbefalt praksis, understreker Gundersen at det fremdeles vil være opp til hvert enkelt selskap å adoptere den anbefalte praksisen eller ikke.

Fakta

Aviation Forum

  • Består av personer med luftfartskompetanse som arbeider for oljeselskapene på vegne av Norsk olje og gass.
  • Personenes bakgrunn spenner fra piloter og ingeniører fra luftfart til logistikkeksperter.

Kilde: Norsk Olje&Gass

 

– Dersom selskapet velger å ta den nye praksisen i bruk, innebærer det at man kan ta med mobilen om bord på helikopteret under transport. Denne må da være slått av og lagret på et trygt sted, enten i bagasjen eller innenfor overlevelsesdrakten, forklarer Gundersen.

Les også: Nå blir det dyrere å bruke mobil offshore

Over en lengre periode har det blitt gjennomført tester for å undersøke virkningen og eventuelle farer ved å ta med mobiltelefoner om bord på helikopterturene offshore.

Etter gjennomføringen av disse, er konklusjonen klar. Nå venter behandling av de foreslått nye retningslinjene.

– Det har blitt gjennomført elektromagnetiske tester samt gjort vurderinger knyttet til brannfare for litiumbatteriene. Begge disse viser at det er trygt å transportere så lenge den anbefalte praksisen følges. Det er mange praktiske fordeler med at passasjerene kan ta med mobiltelefonen offshore, blant annet med tanke på at man i dag må legge igjen telefonen i et skap på land. Det hender for eksempel at mannskap returnerer til en annen heliport etter endt arbeid. Da er det upraktisk at telefonen ligger et annet sted.

– Svært positivt

Forbundssekretær for HMS hos Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø, er fornøyd.

– Vi reagerer svært positivt på det arbeidet som nå blir gjort for å få på plass en felles praksis på dette området. Dette har vært en sak for våre medlemmer i lang tid, og senest på landsmøtet i april var det sak for å få opphevet mobilforbudet, sier Fjeldsbø.

Han forteller at temaet har vært en gjentakende sak i forbundet siden han kom inn i 2009, og trolig også før dette. Selv har han forståelse for argumentasjonen som er brukt for å opprettholde praksisen, men føler seg trygg på at en endring vil være positivt for alle nå som det er gjort tester som viser at det ikke lenger er noen fare så lenge man følger visse regler.

– Det er betryggende å høre at det er gjennomført sikkerhetstester i forbindelse med arbeidet. Nå ser vi frem til at flere av våre medlemmer kan ta med seg mobiltelefonen sin offshore.