Deteksjon og sikring mot gassutslipp er en utfordring i oljebransjen. Gas Optics AS er et selskap som jobber med ny teknologi for døgnkontinuerlig gassvisualisering.

Fakta

GAS OPTICS AS

  • Utvikler kamerateknologi for deteksjon av gasslekkasjer
  • Kontor i Bergen
  • Er en del av Holta & Håland Oil & Gas

– Vi jobber nå med ny teknologi  som kan åpne nye veier for å sikre seg mot ukontrollerte gassutslipp, sier Ruben Østrem i Gas Optics AS.

Kontroll på avstand

Selskapets teknologi Gas Vision System (GVS®) visualiserer og kvantifiserer gassutslipp ved hjelp av IR-sensorer og gasskorrelasjon. Ved gasskorrelasjon brukes en celle med en referansegass sammen med IR-teknologi for å fastslå hvilken gass som detekteres.

Ved farlige utslipp gir systemet en alarm, og personell har full kontroll på avstand.

– Med GVS® vil en raskt kunne lokalisere utslippskilde uten å utsette personell for fare ved å sende de ut i felt. Kameraet kan oppdage flere lekkasjer på grunn av lang rekkevidde og høy fleksibilitet, sier Østrem.

Utfordring med lite informasjon

Ifølge Østrem er det en utfordring at tradisjonelle gassdeteksjonssystemer gir svært begrenset informasjon.

Foto: Gas Optics AS

– Visuell overvåking gir deg full informasjon om utslippet som pågår, og kan fungere sammen med, eller i tillegg til, tradisjonelle systemer.

Gas Optics AS er en del av Holta & Håland AS, og deler ressurser og lokaler med Pro Analysis AS og Process Control AS i Bergen.

Livebilder

Det hele startet i 2000 ved Universitetet i Lund i Sverige, der de ble forsket på gasskorrelasjon. Statoil Innovate investerte i selskapet og fikk teknologien ferdig utviklet, testet og godkjent for bruk.

I 2013 tok Holta & Håland AS over, og sikret seg rettigheter til patenter og teknologi.

– Vi bruker IR-sensorer og vanlig kamera for å skape livebilder fra eventuelle lekkasjer. Da kan vi også få kvantifisert mengden og tettheten på gasskyen. Slik ser vi hvor konsentrert utslippet er, og om det er noen eksplosjonsfare, sier Østrem.

Teknologien kan ifølge Østrem brukes både på on- og offshore installasjoner samt raffinerier.

– Vi undersøker også muligheter på LNG-skip og på LNG-terminaler, samt på gassrørledninger. Per i dag har vi ikke inngått kontrakter, men teknologien er ferdig testet og verifisert.

Testes ut

Nå jobbes det med casestudier for å kartlegge hvordan systemet kan brukes og integreres i sikkerhetssystemer på anlegg.

– I tillegg foregår konstant testing og produktforbedring her på huset. Vi regner med vi får produktet ut i markedet innen kort tid, sier Østrem.