Kontraktene har latt vente på seg for flere av riggene. Men Dolphin Drilling jobber kontinuerlig for å få de raskest mulig på jobb igjen.

– Tidligere har vi vært skånet fra å tenke som dette. Når markedssituasjonen ble vanskelig, måtte vi skreddersy en løsning. Riggene kan tas rett i jobb når kontraktene kommer. Samtidig utsetter vi klassingen, sier Einar Tyssen, direktør for forretningsutvikling i Fred. Olsen Energy til Sysla Offshore.

Smart stacking er Dolphin Drilling sitt oppsett for preservering, regelmessig vedlikehold og testing av sentrale systemer om bord på noen av selskapets rigger. Gjennom denne type varmt opplag maksimeres gjenværende klasseperiode, i tillegg til at man sikrer at riggene kan mobilisere på kort varsel.

Skal brukes på fire rigger
Oppsettet tas i bruk på Borgland Dolphin og Byford Dolphin som ligger i opplag i Lyngdal, samt Bideford Dolphin og Blackford Dolphin når disse riggene eventuelt går av kontrakt. Sistnevnte er i dag på kontrakt med Chevron, mens Bideford Dolphin er på Statoil-kontrakt.

Opplagsmetoden omfatter alt fra tester av systemer på broen, krafttilførsel, mud, bulk og kraner, til utstyr for materialhåndtering, boredekkssystemer, brann/gass og livredning. Også marinesystemer og brønnkontroll/BOP vedlikeholdes og testes regelmessig.

– Det handler om å være helt klar for å ta nye jobber når de kommer. Da er vi avhengig av å ha kontroll på tilstand ved å gjennomføre vedlikeholdsprogrammer, kjøre tester, detektere feil, og rette opp disse underveis.

Intervaller
Dolphin Drillings opplagsteam går fra rigg til rigg.

– Opplagsteamene er innom den enkelte rigg med intervaller på fem til seks uker. Det tar cirka en uke å gjennomføre alle testene, sier Tyssen.

Ifølge Tyssen har smart stackingen også et kapitalaspekt. Ved å gjennomføre testene regelmessig og preservere det som skal preserveres, får riggselskapet utsatt klassingen av riggen, og dermed kapitalbehovet.

– Vi får utsatt klassingen med tilsvarende tid som riggen ligger i opplag. Det vil si at om en rigg skal klasses i 2019 og ligger to år i opplag, blir klassingen utsatt til 2021. Dette er en ny måte å jobbe på for oss, og den gir oss mange fordeler.

Tror på 2018
– Vi holder prosessen gående til markedet kommer tilbake. Målet er å ha lavest mulig risiko for teknisk nedetid når jobbene kommer, sier Tyssen.

Han tror 2017 blir et rolig år for riggselskapet.

– Det er fortsatt korte kontrakter som etterspørres, både i Norge og UK. Riggene våre bys inn på alle relevante jobber som er der ute. Vi tror 2018 vil bli bedre.