– Det er lett å tenke på ny teknologi som sin egen baby, tenke at dette er noe alle vil ha. Men det er alltid knyttet spenning til om markedet vil ta imot teknologien, sier administrerende direktør Rolf Gregor Skaar.

Fakta

Vision iO

  • Etablert i 2008 av gründerne Øyvind Hovland og André Hognestad
  • Ledes i dag av administrerende direktør Rolf Gregor Skaar
  • Kontor på Forus i Rogaland
  • 10 fast ansatte
  • Har partnere globalt
  • Bruker heldigital kamerateknologi for å kunne ta digitale bilder i oljerør og -brønner
  • Privateid. Gründerne er de største eierne med cirka 15 prosent hver
  • Fullførte en godt overtegnet emisjon i fjor høst, der selskapet hentet inn 20 millioner kroner
  • Har nå 110 investorer på eiersiden

 

Etter å ha utviklet kamerateknologien Readycam, bestemte Vision iO seg for å utvikle Wellcam, en mindre versjon av det første kameraet. I størrelse er det ikke mer enn to og en kvart tomme – så lite at det enkelt kan gå ned i brønnen.

Kameraet var ferdig utviklet i 2015.

– I fjor skulle ut på markedet for å sjekke interessen. Den ble svært godt mottatt. Fra 2014 til 2016 klarte vi å snu oss fra et selskap som fikk 90 prosent av inntektene fra teknologiutvikling, til et selskap som nå får 90 prosent av inntektene fra kommersielt salg.

– Inntektene har vokst år for år, sier Skaar.

Også i fjor ble det vekst, men Skaar ønsker ikke å gå nærmere inn på resultatet før bedriftens generalforsamling mot slutten av mai.

Bruker oljeserviceselskaper
Vision iO har raskt blitt globalt, med oppdrag i Alaska, Nord-Amerika, Midtøsten, Asia og Europa. Store oljeselskaper, som Saudi Aramco, BP, Shell, og Statoil bruker kamerateknologien.

I tillegg er en rekke mindre selskaper på kundelisten.

– Vi jobber gjennom oljeserviceselskaper som har kontor og ansatte. Vi står for opplæringen slik at de kan gjøre jobben uavhengig av oss. Da slipper vi kostnadene ved å oppbemanne globalt. Leverandørene får en del av inntektene, tar ansvar og sikrer kvalitet i jobben.

Ser alt i brønnen
Nå står mer utvikling på planen. Denne gangen er et 3D-kamera under utvikling, et digitalt øye som blant annet kan zoome, tilte, oppdage sprekker og inspisere ventiler.

– Vi liker å si at vi bringer google street view ned i brønnen. Ved å ta på oss briller vil vi kunne «spasere» inn i en oljebrønn, inspisere den, og bevege oss i en tredimensjonal verden inne i brønnen. Den første prototypen vil trolig være ferdig i desember.

Rolf Gregor Skaar. Arkivfoto: Ola Myrset

Nylig sikret Vision iO seg 2,4 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Totalt ble det bevilget 85 millioner til ny teknologi på norsk sokkel.

– Vår teknologi gir oljeselskapene bedre mulighet til å kunne kontrollere det som skjer i rørene og nede i oljebrønnene. Det gjør det igjen mulig å drive mer effektivt.

Sparer penger
Vision iO skal bruke 10-15 prosent av omsetningen på å utvikle teknologi.

– For oss er det viktig å være ledende på kamerateknologi. De kommersielle inntektene vil øke fremover. Olje- og gassbrønner er viktige for oss, men nå ser vi også muligheter i det geotermiske markedet. Varmt vann er et element vi lett kan se i. Vi er i ferd med å skrive avtale med et selskap i New Zealand.

Nedturen i oljemarkedet har de ikke merket noen ting til.

– Teknologien var klar i 2015, så sånn sett har vi ikke så mye å sammenligne med. Vi utvikler teknologi som gjør det lettere for kundene å kontrollere brønner. Dermed sparer de kostnader, og det er en fordel både for dem og oss, sier Skaar.