Fredag ettermiddag smalt det godt på Radøy i Nordhordland (se video lenger ned i saken).

– Vi trenger mer areal for å ta de store prosjektene. Nå er vi endelig i gang, og venter på en ny opptur, sier Lasse Ståløy.

Han er daglig leder og medeier i oljeservice-selskapet Radøygruppen, som er i gang med fase 1 av et utbyggingsprosjekt som totalt har en prislapp på en halv milliard kroner.

Kai til over 100 millioner

Utbyggingen skjer på Mangerøya, hvor Radøygruppen har kjøpt et 70 mål stort område.

– Vi kan ikke ekspandere mer der vi er. Dette åpner for nye muligheter for oss.

Første byggetrinn omfatter bygging av 200 meter ny kaifront, og salven som gikk av i dag markerer startskuddet for byggingen.

Ordfører Jon Askeland (Sp) i Radøy kommune fikk æren av å detonere 2,5 tonn dynamitt på den nye tomten til Radøygruppen. Video: Buss og media

Ståløy estimerer kostnaden på kaien til et sted mellom 100 og 150 millioner kroner.

– Med større kai kan vi flytte store konstruksjoner rett på og av kaien uten at vi må gjennomføre løfteoperasjoner. Vi kan også gjøre større sammenstillinger av konstruksjoner rett fra kaien, sier Ståløy.

– Store kontrakter under oppseiling

Fase 2 og 3 omfatter to nye subsea-haller, for produksjon og testing av utstyr.

Planen er at store subsea-strukturer skal skyves rett på kai og flyttes om bord på lektere ved hjelp av et skinnesystem når de er ferdige.

Hvorvidt fase 2 og 3 av prosjektet blir gjennomført kommer an på utviklingen i markedet, men Ståløy har klokketro på at det vil bli gjennomført.

– Det er store prosjekter under oppseiling i Norge. Kontraktene blir større og mer omfattende, og da trenger vi mer areal.

– Banken har tro på oss

Byggingen gjøres av selskapet Granit Radøy AS, som er et heleid datterselskap av O. L. Ståløy AS, som også eier hele Radøygruppen.

Finansieringen til prosjektet kommer gjennom 50 prosent egenkapital og 50 prosent lånefinansiering fra Sparebanken Vest.

– Det kan ikke være bare enkelt å finne finansiering til offshore-rettede investeringer i dagens marked?

– Vi har tro på fremtiden, og banken har tro på oss. Så har vi mange gode år bak oss, og kapitalen har vi tatt vare på, sier Ståløy.

Røde tall

Etter et eventyrlig 2014, har Radøygruppen levert røde tall de siste to årene.

Inntektene er mer enn halvert sammenlignet med 2015, fra 265 til 121 millioner kroner.

– I 2015 hadde vi et riggprosjekt. Vi hadde ikke noe av det i fjor, bare vanlig produksjon, og der har det vært stille, sier eier og daglig leder Lasse Ståløy.

Selskapet har også redusert kostnadene betydelig, blant annet ved å dra ned lønnskostnadene med 18 millioner kroner.

– Det skyldes at vi bare har jobbet ordinær arbeidstid, uten skift og overtid.

210 ansatte

Likevel er driftsresultatet negativt med 14,2 millioner kroner, om lag 800.000 kroner svakere enn året før.

– Vi har valgt å beholde kompetansen og kalkulere med minus noen år. Det er ingen ønskesituasjon, men vi har ryggrad til det.

Radøygruppen har ikke sagt opp noen ansatte som følge av nedbemanning de siste årene, opplyser han.

I dag jobber 210 ansatte, inkludert innleide, i bedriften.

– Ska vi være med på oppturen, må vi beholde kompetansen.

Vant storkontrakt

Kassakreditten på 14 millioner var nesten makset ved utgangen av fjoråret.

– Det er rett og slett mye kapitalbinding om dagen, og ikke noen dramatikk i det.

Årsresultatet etter skatt ender på 11,4 millioner kroner i minus – nesten 200 millioner dårlige enn 2014.

Nylig landet Radøygruppen kontrakten på å produsere manifolder til bunnrammen på subsea-feltet Utgard i Nordsjøen, en jobb som sikrer 50 arbeidsplasser i starten.

Deretter vil aktiviteten på dette prosjektet trappes noe ned, frem mot levering til Statoil i mars 2019.