I februar ble deler av produksjonsanlegget til Mariner-plattformen testet av IKM på DSME-verfet i Sør-Korea. Under trykktesting ga et rør etter.

Bilder Aftenbladet har fått tilgang til, viser omfattende skader på rør og områdene rundt.

Pressetalsmann Eskil Eriksen understreker at hendelsen i februar «overhodet ikke har noe med verftet eller i kvaliteten med verftets arbeid å gjøre».

Trykktest

– Dette skjedde på grunn av feil i gjennomføringen av en lekkasjetest. Vi tester rørsystemer på plattformdekkene våre i forbindelse med bygging for å kunne oppdage og utbedre eventuelle lekkasjer i rørene. Leverandøren som gjennomførte lekkasjetesting på Mariner er IKM Testing, sier Eriksen.

Han sier at Statoil er enig med leverandøren om at årsaken til hendelsen var bruk av for høyt trykk under lekkasjetesten. Hendelsen har også blitt gransket.

– Lekkasjetesting er en type arbeid som typisk gjennomføres om natten, når det ikke er noen andre på jobb på anlegget. Det var heller ingen personskader som følge av hendelsen. Vi har fulgt opp dette med leverandøren for å sikre læring etter hendelsen, sier Eriksen.

Det oppstod skader på fire meter av rørseksjonen og på ventiler, kabelgater og aktuatorer.

– Verftet har snudd seg raskt rundt og reparert skadene som oppstod etter lekkasjetestingen. Modulen seiler fra verftet om noen dager i henhold til plan, sier Eriksen.

Utsettelser og økte kostnader

Mariner er et tungoljefelt som er forventet å gi 250 millioner fat over 30 år. Statoil er operatør og eier 65,11 prosent i feltet.

Mariner-utbyggingen er, ifølge Statoil den største feltutbyggingen på britisk sokkel på over et tiår.

Feltutbyggingen skulle koste 60 milliarder norske kroner (7 milliarder dollar), men Aftenbladet har tidligere omtalt at Mariner blir 10 prosent dyrere enn planlagt.

Egentlig skulle feltet være i produksjon i 2017, men oppstart er blitt utsatt til 2018.

Trykktest-hendelsen vil ikke føre til flere forsinkelser eller økte kostnader for prosjektet, ifølge Eriksen.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.