I dag kom RNB, som altså ikke er musikksjangeren, men revidert nasjonalbudsjett.

Her kan regjeringen gjøre enkelte endringer i statsbudsjettet, og bevege penger i budsjettet. De må derimot få godkjennelse fra Stortinget før det er endelig.

De viktigste endringene innenfor olje- og gassnæringen er følgende:

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Gassnova med 80 millioner kroner for å følge opp prosjektet med fangst, transport og lagring av CO2. 11 av millionene er for administrasjon i Gassnova, og 69 millioner til selve prosjektet. I tillegg fikk de 200 millioner over statsbudsjettet i høst. Pengene skal dekke forprosjektering av transport, lager og inntil to fangstanlegg.
 • I redegjørelsen skriver regjeringen at de vil gi Norcem tilskudd for å gjennomføre forprosjektering av CO2-fangst-anlegget på deres anlegg i Brevik. De dropper Yara Herøya utenfor Porsgrunn. Fortum Oslo VarmeKlemetsrud i Oslo er fortsatt med i dansen, der regjeringen sier de skal ta stilling til om det også skal gi tilskudd til dem.

 • Lete- og feltutviklingskostnader er økt med 600 millioner kroner som følge av endringer i boreplaner og prioritering av brønner.
 • Investeringene innen petroleumssektoren er ventet å øke, og staten bruker dermed mer penger for å refundere deler av investeringene.
 • Staten oppjusterer anslaget for hvor mye de vil tjene fra petroleumsvirksomhet i år med 41,3 milliarder kroner. Det bringer den anslåtte kontaktstrømmen fra petroleumsvirksomhet til 224 milliarder kroner i 2018. Årsaken er, naturlig nok, den økte oljeprisen.
 • Regjeringen budsjetterer med 20,4 milliarder ekstra i kontaktstrøm fra deres direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

Yara i Porsgrunn. Foto: NTB Scanpix

Bruk av oljepenger: 

 • Regjeringen vil ta ut mindre penger fra Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) enn planlagt. Det er nå redusert til 225,5 milliarder kroner, ned 5,6 milliarder kroner siden i høst. Regjeringen forklarer valget med lavere utgifter i folketrygden og økte utbytteinntekter fra selskaper der staten har en eierandel.
 • Prosentvis tas 2,7 prosent av Oljefondet ut, mot 2,9 prosent som var beregnet i fjor høst. Regjeringen betegner dette selv som en «normalisering av finanspolitikken, etter flere år med kraftig vekst i bruken av oljeinntekter».
 • Regjeringen mener at vi nå går over i en fase hvor oljefondet flates ut, og at bruken av oljeinntekter må strammes inn.
 • Selv om regjeringen understreker at de bruker mindre oljepenger enn de sa, er det det høyeste beløpet av oljepenger over et statsbudsjett noen sinne. Grunnen til at prosentandelen av fondskapitalen er så lav er den enorme økningen i oljefondet. Siden 1. januar 2017 har oljefondet økt med 900 milliarder.
 • Statens inntekter fra olje og gass har økt med 100 milliarder fra 2016 til 2018. Netto kontaktstrøm fra petroleumsindustrien har økt fra 123,8 milliarder kroner i 2016 til 224,3 milliarder kroner i 2018 (anslag).

Få også med deg:

 • Statoil er i Oslo tingrett dømt til å betale et milliardbeløp til riggeier Cosl. Bakgrunnen er at Statoil sa opp en kontrakt med riggen Cosl Innovator etter dødsulykken på riggen i desember 2015. Cosl har i tingretten fått medhold i at hevingen av kontrakten var urettmessig.
 • Tidligere Bergen Group-sjef Asle Solheim er i Stavanger tingrett frikjent på alle punkter. Han ble av Maritime Construction Solutions, som mener at de tapte cirka 50 millioner kroner etter at Bergen Group slo seg konkurs i 2015.
 • Conoco Phillips skaper betydelig trøbbel for Venezuelas oljesektor etter at selskapet tok kontroll over landets oljeverdier i Karibien. (E24)
 • Øystein Stray Spetalen-selskapet Standard Drilling opplever fremdeles innvirkninger fra krisen i supply-næringen, og så inntektene ende på 287.000 dollar , ned fra 1,85 millioner dollar i første kvartal 2018. (E24)