Om knappe to uker skal den 339 meter høye og 70.000 tonn tunge plattformen forankres i fortøyningslinjene om lag 300 kilometer nordvest for Sandnessjøen i Nordland.

I videoklippet under kan du se hele ferden til Aasta Hansteen fra avgangen i Digernessundet utenfor Stord til forankringen i Norskehavet.

Totalt 42.500 meter med forankringsliner skal holde Aasta Hansteen på plass her, hvor den skal hente opp gass fra mer enn 1300 meters dyp. Det er den dypeste feltutviklingen som noen gang er gjennomført på norsk sokkel.

Les historien om da nordmennene knuste slepemonopolet på kontinentet her.

Aasta Hansteen

  • Historiske investeringer per 31.12.2016: 25.781 MILL NOK (i løpende kroner)
  • Framtidige investeringer fra 2017: 11 016 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
UTBYGGING
  • Aasta Hansteen ligger i den nordlige delen av Norskehavet, 120 kilometer nordvest for Norne.
  • Vanndybden i området er 1.270 meter.
  • Aasta Hansteen ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013.
  • Feltet skal bygges ut med en Spar-plattform (en flytende installasjon med et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen) og to bunnrammer med åtte brønnslisser.
  • Brønnrammene skal kobles til plattformen med rørledninger og stive stigerør av stål.
  • Aasta Hansteen fikk innvilget PUD-fritak for utbygging av Snefrid Nord i oktober 2017.

Kilde: Norskpetroleum.no

Siden 2014 har Subsea 7 jobbet med forberedelsene på feltet. 17 sugeankre, hver 20 meter høye, er plassert på havbunnen.

Fortøyningslinene ligger på havbunnen, klare til å bli plukket opp og festet i understellet så snart plattformen er på plass.

Men først må den slepes opp dit. Det blir den mest omfattende slepeoperasjonen på norsk sokkel på flere tiår.

Ikke siden Troll i 1995 har et så stort slep blitt gjennomført på sokkelen.