Rena Technology AS og Quality Group AS fusjonerer og fortsetter under navnet Rena Quality Group AS. Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

Rena Technology leverer hovedsakelig løsninger for vannbehandling innen olje- og gassindustrien, mens Quality Group har utviklet en ny teknologi for behandling av oljeforurenset borekaks (knust steinmasse fra sedimentene som under brønnboring transporteres med boreslammet journ.anm.) fra brønnoperasjonene. Selskapet har også patentert flere produkter og en sterk portefølje av IP-rettigheter.

Økende konkurranse

– Samlet vil dette styrke vår tilstedeværelse i markedet. Sammenslåingen vil gi begge selskapene større muligheter til å investere i forskning og utvikling av teknologi og systemløsninger, som vil være grunnleggende for å møte den økende konkurransen, sier konsernsjef i Rena Technology, Åsbjørn Dysvik, i pressemeldingen.

Konsernsjef for Quality Group, Tore Ausland, tror fusjonen vil åpne nye dører for Quality Group med tanke på markedet for teknologien.

– Vi vil være i stand til å ta større markedsandel sammen enn hver for oss, slår Ausland fast.

Godt kjent fra før

Selskapene er begge søsterselskaper der Eagle AS er majoritetsaksjonær. De to selskapsteknologiene markedsføres og drives i samme markedssegment og vil være svært komplementære.

Selskapene er allerede involvert i flere store fellesprosjekter, og fusjonen har på den måten utviklet seg som en naturlig prosess.

Rena Quality Group opplyser at hovedkontoret for det fusjonerte selskapet vil forbli i Stavanger. Samtlige nøkkelpersoner i begge selskapene vil fortsette i stillinger med Åsbjørn Dysvik som leder.