John Fredriksens riggkjempe Seadrill har fått frist til 12. september med å finne en vei ut av gjeldsproblemene. Fredag 15. september forfaller et obligasjonslån på en milliard dollar. Problemene omfatter i høyeste grad også North Atlantic Drilling, som eies 70 prosent av Seadrill.

– North Atlantic Drilling er konsolidert inn i, og gjelden er garantert av, Seadrill med unntak av et obligasjonslån, sier Sondre Dale Stormyr, senioranalytiker innen oljeservice i Danske Bank Markets til Aftenbladet.

Bedre betingelser

Gjelden som North Atlantic Drilling har relatert til sine rigger, inntekter og utgifter, eierandeler og gjelden ligger altså innbakt i Seadrill sine tall.

– Restruktureringen betyr at gjelden vil bli endret og få bedre betingelser for begge selskapene. Forfall blir skjøvet ut i tid og nedbetalingstiden blir lengre. Dette innebærer mest sannsynlig også at obligasjonslånene North Atlantic Drilling har i dag vil bli konvertert til egenkapital eller nye lån, sier Dale Stormyr.

Seadrill og North Atlantic Drilling vil i den daglige driften være relativt upåvirket av de gjeldsforhandlingene, mener analytikeren.

– Drift og operasjoner i selskapene forventer vi ingen påvirkning på. Vi ser også at kundene har fortsatt å inngå kontrakter og kjenner ikke til at noen eksisterende kontrakter som er blitt endret eller terminert som følge av situasjonen, sier Dale Stormyr.

Konkursbeskyttelse

For ansatte og kunder kan det likevel være mye usikkerhet generelt når selskaper går gjennom situasjoner som dette.

– Det blir ikke en norsk versjon av konkurs, slik vi kjenner det. Seadrill blir ikke tvunget til å selge eiendeler, for eksempel. De går inn i en situasjon der de kan benytte seg av Chapter 11, som et verktøy for å reforhandle gjelden på.

I praksis vil selskapet ikke kunne være i stand til å overholde sine forpliktelser ut året uten en løsning. De har møtt enn vegg, og det er her Chapter 11 skaper stillstand i utbetalinger til en har funnet en løsning, forklarer analytikeren.

Chapter 11 er en del av konkursreglene i Amerika, men poenget er jo ikke konkurs. Ordet konkursbeskyttelse innebærer beskyttelse mot at kreditorene kan slå deg konkurs, har partner Ståle Gjengset i Wiersholm forklart E24.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.