Dagens nyhetsbrev

Det bergensbaserte selskapet Gexcon har nylig inngått et globalt samarbeid med oljegiganten Shell og deres programvare for å forebygge ulykker.

– Dette er en kjempespennende avtale for oss. Det er en global avtale med Shell hvor vi skal hjelpe dem å kommersialisere og utvikle programvare som skal brukes for å designe tryggere industrianlegg over hele verden, forteller Kjell Svellingen, direktør i Gexcon.

I dag brukes programvarene FRED og Sheperd internt i Shell. Nå skal dette gjøres tilgjengelig i markedet, og de sikter seg inn på å tilby programvaren til kunder i januar.

Gikk rett til Gexcon

Svellingen forteller at det ikke var hard konkurranse om kontrakten – Shell gikk direkte til det bergensbaserte selskapet.

Nå skal Gexcon ansette folk over hele verden.

– Det blir en god del i Norge, og i Asia, USA og England. I første omgang blir det 40 ansettelser på verdensbasis. Jeg vil tro at rundt 20 av disse blir i Norge, sier han.

Få også med deg: