En måned etter Archer sikret seg en fire års kontrakt med Repsol på plugging av brønnene ved Gyda-plattform, melder selskapet om mer jobb.

Det to selskapene Archer Wireline og Archer Oiltools er tildelt fireårige rammeavtaler med oljeselskapet.

For det førstnevnte selskapet omfatter leveransen mekniske wirelinetjenester, recovery og andre elektriske loggetjenester. For Archer Oiltools omfatter kontrakten barrieretesting, etablering av stein-til-stein-barrierer og mekanisk plugging.

I mai fikk Archer milliardkontrakt av det argentinske oljeselskapet PanAmerican Energy.