Vestfold-selskapet PG Flow Solutions skal levere pumpesystemer til offshore-rederiet BW Offshore.

Det er den flytende plattformen (FPSO) Polvo på Polvo-feltet i Brasil som skal bli oppgradert av pumpespesialistene i Sande.

– Tegn til bedring

BW Offshore opererer plattformen, som ligger rundt 100 kilometer utenfor Rio de Janeiro, for selskapet Petro Rio. I en melding skriver selskapet at FPSO Polvo kan håndtere en daglig produksjon på 90.000 fat olje per dag, med lagringsplass på 1,6 millioner fat.

– Etter et par utfordrende år for den brasilianske offshore-industrien, ser vi nå små tegn til bedring. Det er flott å støtte BW Offshore i deres prosjekt med å utvide livstiden til Polvo-feltet, sier direktør Steve Paulsen i PG Flow Solutions.

Vil trenge en rekke nye FPSO-er

I meldingen legger han til at det brasilianske markedet vil trenge en rekke nye FPSO-er i tiåret som kommer. Dette ønsker naturlig nok selskapet å tjene på.

PG Flow Solitions har hovedkontor i Asker, mens arbeidet vil foregå fra verkstedet deres i Sande i Vestfold.

De går ikke ut med verdien på kontrakten.

Forrige brasilkontrakt til PG kom i januar i år, og besto av nok en pumpeleveranse. Denne gangen til selskapet Wilson Sons Ultratung Offshore.