Torsdag kunngjør to selskaper nye kontrakter knyttet til Johan Sverdrup-feltet til Equinor.

Equinor har tildelt Kongsberg Maritime kontrakten for leveranse av sikkerhets- og automasjonssystemet til fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen på norsk sokkel.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Verdien på kontrakten er ikke oppgitt.

Fase 2-avtalen inneholder i tillegg digitalisering for en ny prosessplattform som er planlagt idriftsatt i 2022. Kongsberg Maritime vil også utvide og utføre modifikasjoner på allerede leverte systemer for feltsenteret, samt levere topside kontrollsystem for tre subsea tie-backs og tekniske løsninger for styring av landstrøm fra Haugsneset utenfor Haugesund.

Equinor Energy AS (da Statoil) tildelte i 2014 også leveransene av forprosjekteringen til Kongsberg Maritime, samt sikkerhets- og automasjonsløsningen til de fire plattformene i fase 1 av utbyggingen.

Fakta

Johan Sverdrup fase 2

 • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen, samt kraft fra land til Utsirahøyden 2022.
 • Passert beslutning om videreføring DG2.
 • Investeringsbeslutning (DG3) og innlevering av plan for utbygging og drift: Andre halvår 2018.
 • Investeringsestimat: 40 – 55 milliarder kroner
 • Break-even: Under 30 dollar per fat
 • Produksjonsoppstart 2022
 • Kilde: Equinor

Brannvern til Forus

Den andre kontraktsmeldingen kommer fra FPE Sontum AS.

Selskapet, som er eiet av HitechVision og Aker, er tildelt rammeavtale for leveranse av brannslokkesystemer til Johan Sverdrup fase II-utbyggingen.

Ifølge en pressemelding omfatter rammeavtalen prosjektledelse, design, innkjøp, sammenstilling og testing.

Arbeidet vil foregå ved FPE Sontum’s kontorer og verksted på Forus ved Stavanger, opplyser de.

Også dette er en videreføring av eksisterende kontrakt: FPE Sontum AS leverte også brannslokkesystemer til Johan Sverdup fase 1.

Videreføring (DG2) av fase 2-prosjektet på Johan Sverdrup ble besluttet av partnerskapet i mars.

Da vant Aker Solutions, Kværner og Siemens kontrakter for den andre fasen. Kontraktene er såkalte FEED-kontrakter (front-end, engineering, development) til:

 • Prosessplattform, Aker Solutions
 • Stålunderstell, Kværner
 • Kraftforsyning fra land, Siemens

Kontrakter til 8 mrd. i april

I begynnelsen av april fikk Kværner og Aker Solutions også intensjonsavtaler med Equinor for ingeniørarbeid, innkjøp, og bygging av en utstyrsmodul for stigerørsplattformen, modifikasjonsarbeid på feltsenteret, og installasjon og integreringsarbeid i forbindelse med andre fase av Sverdrup-utbyggingen.

Arbeidet vil bli utført av et samarbeidsselskap (joint-venture).

Også Aibel fikk en stor kontrakt til fase 2, som sikrer 3000 ansatte arbeid i fremtiden. Ved verftet i Haugesund skal plattformdekket til prosessplattformen bygges.

Kontraktene til Kværner, Aker Solutions og Aibel har en verdi på 8 mrd.

Equinor størst

Johan Sverdrup feltsenter vil når fase 2 av prosjektet er ferdig bestå totalt av fem plattformer på Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger.

Partnere i Johan Sverdrup-prosjektet er:

 • Equinor 40,0267% (operatør)
 • Lundin Norway 22,12%
 • Petoro 17,84%
 • Det norske oljeselskap 11,8933%
 • Maersk Oil 8,12%