Johan Sverdrup-utbyggingen var halvveis i sommer. Den er nå nærmere 60 prosent fullført, og ligger ifølge Statoil foran plan og under budsjett.

Johan Sverdrup

  • På Utsirahøyden 155 kilometer vest for Stavanger.
  • Ett av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet.
  • Produksjonen er ventet å starte i 2019, med Statoil som operatør.
  • Mer enn 14.000 personer i 19 land jobber med feltet.
  • Når feltet er i drift, vil det gi rundt 3.000 årsverk.
  • I første fase blir produksjonen 440.000 fat per dag.

(Kilde: Statoil)

I begynnelsen av september kunne de tre modulene som utgjør boreplattformen for Johan Sverdrup, sammenstilles i Klosterfjorden ved Haugesund, før den ble slept tilbake til Aibel i Haugesund.

Oljeserviceselskapet fikk i januar også Statoil-kontrakten for oppkopling og ferdigstillelse av boreplattformen på Johan Sverdrup feltsenter.