For en drøy uke siden ble boreplattformen til Sverdrup-feltet løftet om bord på løftefartøyet “Pioneering Spirit”.

Nå har Petroleumstilsynet (Ptil) gitt grønt lys til å ta i bruk deler av boreplattformen, skriver Aftenbladet.

Samtykket dreier seg om «ferdigstilling av utstyr og områder i installasjonsfasen og mekanisk komplettering «tieback 1», ifølge et brev signert tilsynsleder Kjell Marius Auflem og sjefingeniør Siv A. Eeg i Ptil.

Johan Sverdrup-feltet fotografert 11.juni 2018. Fra venstre boligplattformen Haven, boreplattformen som nylig er slept ut fra Haugesund, videre stigerørsplattformen. Helt til høyre flotellet Safe Zephyrus. Foto: Jon Ingemundsen

Senere vil det utarbeides egne søknader for å ta i bruk kraft fra land anlegget og for å ta i bruk DP for «tie-back 2» og boring av brønner, ifølge meldingen.

«Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse med søknaden. Vi forutsetter at dokumentasjon fra sertifisering, med eventuelle begrensninger for bruk, blir oversendt Ptil før kranene tas i bruk på feltet,» heter det i brevet.

Miljødirektoratet har også gitt tillatelse etter forurensningsloven til aktiviteter som kan medføre forurensning i installasjonsfasen. Tillatelsen omfatter aktiviteter på boreplattformen. Fylkesmannen i Rogaland har heller ingen kommentarer til at samtykke blir gitt, ifølge Petroleumstilsynet.

Kranfartøyet Thialf. I bakgrunnen skimtes Sverdrup-feltet. Foto: Jon Ingemundsen

Rask installasjon

Det var torsdag 31. mai at plattformdekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet forlot Aibel i Haugesund til Bømlafjorden ved Stord. Her ble den 22.000 tonn tunge stålkonstruksjonen overført fra lekteren det stod på til verdens største tungløftfartøy, Pioneering Spirit.

Deretter begynte en elleve timer lang tur ut til det ventende stålunderstellet på Johan Sverdrup-feltet. Der ble selve installasjonsjobben unnagjort på tre timer.

«Installasjonen er sannsynligvis den raskeste i verden av et stort, ferdigbygget plattformdekk,» konkluderte Equinor selv etterpå.