Statoil har signert kontrakt med SBM Offshore for levering av Turret (dreieskiven) med forankringssystem på det flytende produksjonsskipet som skal operere på Johan Castberg-feltet.

Kontrakten er en utøvelse av en opsjon i forbindelse med inngåelse av FEED-kontrakt med samme selskap, opplyser Statoil i en pressemelding.

– Dette er en spesialisert leveranse som et fåtall internasjonale aktører har kompetanse til å levere, sier Torger Rød, direktør for prosjekter i Statoil.

– Godt samarbeid

– Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med SBM Offshore gjennom foregående faser i prosjektet, for å få til en sikker og effektiv leveranse av Turret- og forankringssystemet.

En turret er forbindelsen mellom havbunnen og produksjonsskipet, og holder skipet forankret.

Statoil leverte plan for utbygging og drift for Johan Castberg til norske myndigheter tidligere denne denne uken. Alle kontrakter har forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse av PUD, skriver selskapet.

Største i verden

Byggingen av skroget til fire milliarder gikk til Sembcorp Marine.

Investeringskostnadene for Johan Castberg blir cirka 49 milliarder kroner. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat oljeekvivalenter.

Dette gjør Johan Castberg-prosjektet til det største offshore olje og gassprosjektet i verden som er besluttet utbygget i 2017. Planlagt oppstart for feltet er 2022.

Partnerskapet i Johan Castberg består av Statoil (Operatør 50%), Eni (30%) og Petoro (20%).