I mars i år ble OptiLift og morselskapet Voca tildelt et tilskudd på cirka 15 millioner kroner fra EU sitt utviklingsprogram, Horisont 2020. Blant 1534 søknader ble fire norske bedrifter godkjent, og Voca med OptiLift-prosjektet var en av disse.

Fakta

HORISONT 2020

  • EU ønsker å stimulere til innovasjon som kan bidra til å løse de utfordringene verden står overfor.
  • Gjennom Horisont 2020 gir EU drahjelp til løsninger på våre felles samfunnsutfordringer.
  • Retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner.
  • Fase 1 er en avklaringsfase der bedriften kan motta 50.000 euro. Fase 2 er gjennomføringen av hovedprosjektet. I denne fasen kan bedriften motta mellom 1 og 2,5 millioner euro.
  • Fire norske bedrifter har til sammen fått mer enn 65 millioner kroner i støtte i første fase 2017. De fire er Othecos, CodeIT, Voca og Respinor.

Nylund er svært fornøyd med støtten Voca har fått fra EU-kommisjonen.

– At norske selskaper mottar støtte, er avgjørende for at innovasjon og teknologiutvikling skal være mulig. Det var Innovasjon Norge som oppfordret oss til å søke om EU-støtte. Vi har jobbet lenge og målrettet, og var heldige som kom gjennom nåløyet, sier daglig leder Camilla B. Nylund i Optilift AS.

Sporingsteknologi
Tilskuddet fra EU-kommisjonen skal benyttes til å pilotere samt kommersialisere teknologien OptiLift Integrated Logistics fra Voca. Prosjektet går over en periode på to år, med oppstart 1. mai 2017.

– Vi jobber med å videreutvikle sensorteknologien OptiLift Motion Reporter som i dag er kommersialisert. Dette er en sensor som monteres i bomtuppen på plattformkranen. Denne gir en mye mer presis måling av bevegelser mellom plattformkran og skip enn i dag, sier Nylund.

Teknologien gir nøyaktige målinger av hiv-bevegelse der hvor lasten står på supplybåten. Det fører til man har bedre kontroll over sanntidsbevegelsene, og dermed kan utføre løfteoperasjoner ved høyere bølger fordi man slipper å legge inn så store marginer som før.

– Nå vil vi bruke samme sensor på basen som offshore. Sporingen mellom havn og offshoreinstallasjon skjer uten at lastebærere eller skip må instrumenteres, sier Nylund.

Ifølge Nylund ferdigstilles applikasjonene fortløpende. Samtlige skal være ferdig kommersialisert innen mai 2019.

AkerBP blir pilotbedrift
Selskapet har nylig inngått samarbeid med AkerBP som pilotbedrift i prosjektet. Operatøren er i ferd med å starte et prosjekt knyttet til digitalisering og automatisering av hele logistikkflyten, og OptiLift vil ha en sentral rolle.

Camilla B. Nylund. Arkivfoto: Erlend Frafjord

Pilot-prosjektet med Aker BP skal dokumentere at man gjennom vision-teknologi og kunstig intelligens kan spore og identifisere lastebærere fra havnen til lasting om bord på forsyningsskip, til lossing på offshore-installasjoner, samt sporing av plassering og forflytninger på installasjonene.

– Denne informasjonen integrert og kombinert med operatørens logistikksystem gir en optimal, sømløs og digitalisert håndtering av offshorelogistikk som vil kunne bidra til at oljeutvinning på norsk sokkel forblir konkurransedyktig, sier Nylund.

Rekrutterer flere 
Nylund mener nedturen som har preget markedet de siste årene har skapt en bevissthet rundt kostnadsreduksjon.

– Logistikkoptimalisering er sentralt her. Å få ned ventetiden, samt optimalisere værvinduet for løfteoperasjoner, er tiltak som er viktige. Bedriften vår har klart seg bra gjennom nedgangsperioden.

Selskapet har i dag fem ansatte, og har i tillegg leid inn tre konsulenter til pilotprosjektet med AkerBP.

– Vi benytter oss av underlevandører på alt av produksjon, installasjon og vedlikehold. Vårt viktigste fokus er teknologiutvikling, sier Nylund.