– Oljebransjen i Norge er en supertanker – det går ikke an å kjøre i rykk og napp. Det tar tid å få ting i gang, og det tar tid å bremse.

Det sier Audun Martinsen, oljeserviceanalytiker i Rystad Energy, om investeringsnivået. Det øker på norsk sokkel, til tross for et svært turbulent år for oljeprisen

Prisen på et fat råolje tok seg opp i 2018 og steg til sitt høyeste prisnivå siden kollapsen i 2014. Til tross for stor oppgang har prisen variert voldsomt gjennom hele fjoråret. Det stopper imidlertid ikke oljeselskapene i å investere på sokkelen.

«Nedgangen i aktivitetsnivået er i stor grad over, og med unntak av riggmarkedet og deler av offshore-flåten, er det økt aktivitetsnivå totalt sammenlignet med året før», konkluderer Industri og Energi i sin årlige konjukturrapport som kom i slutten av januar.

Audun Martinsen i Rystad Enery tror de norske oljeselskapene er godt rustet mot variasjoner og eventuelle nedganger i fremtiden.

– Selskapene har så mye penger på bok nå at de vil overleve en nedgang, konstaterer han.

Billig å leie rigger og bore brønner

Han mener vi er i starten på en oppgangskonjuktur for bransjen.

– Vi ser konturene av at investeringene tok seg opp i 2018 og at rekrutteringen øker, spesielt i Rogaland og Hordaland, sier Martinsen.

Oppgangen får ytterligere forsterkninger drevet av gigantprosjektene som Castberg og Sverdrup, forteller Martinsen.

Han tror ikke ustabiliteten i oljeprisen mot slutten av fjoråret blir et stort problem for oljeindustrien.

– Så lenge vi ser en pris over 60 dollar fatet vil ikke dette være noe problem for oljeselskapene.

De har nemlig budsjettert med en pris under 60 for sine prosjekter. I tillegg er det nå svært billig å leie rigger og bore brønner, ifølge analytikeren.

Oljeprisen gjennom 2018 og frem til i dag. Ill.: Adrian Søgnen / Sysla

Rystad Energy mener oljeprisen vil ligge et sted mellom 60 og 70 dollar gjennom hele 2019, og venter at den tar seg opp allerede i løpet av de neste månedene.

Martinsen påpeker at det finnes faktorer som skaper usikkerhet, som for eksempel konflikten i Venezuela.

– Men vi er ganske sikre på at Opec viderefører kuttene på neste møte i juni 2019, sier han.

Fortsatt langt unna investerings-rekord

Martinsen er klar på hvem som tjener på et stigende investeringsnivå. Oljeselskapene har kuttet drastisk i kostnadene de siste årene, og tjener bra med penger nå som oljeprisen ligger på et høyere nivå

Investeringer på norsk sokkel. Tall i millioner kroner. Ill. Adrian B. Søgnen

Samtidig vil han ikke overdrive virkningen av økningen i investeringer fra i fjor. Den er nemlig langt fra like høy som før.

– Vi snakker om noen få prosentpoeng på investeringsnivået år for år. Prediksjonene for 2019 ligger på rundt 20 milliarder dollar, mens vi i toppåret 2013 så nærmere 35 milliarder dollar i investeringer, forteller Martinsen.

Ifølge Norsk Industri foreligger det 18 utbyggingsprosjekter under bygging på norsk sokkel. Tilsammen skal selskapene investere rundt 300 milliarder kroner i disse.

I tillegg er det 90 petroleums-funn som ennå ikke er bygget ut. Flertallet av disse er små, og mange vil bli knyttet til eksisterende funn via blant annet subsea-produksjonsinnretninger, skriver Norsk Industri.