Leder Roy Inge Nilsen i Rosenbergs Verfts Klubb sier at lønnskuttet var et felles tiltak klubben gikk med på for å sikre arbeidsplassene til de ansatte.

– Ordrebøkene var tomme og Martin Linge var utsatt. Vi hadde ikke jobb og sto i fare for å miste flere hundre ansatte. I den aktuelle situasjonen var det spesielt viktig å vinne kontrakten om Sverdrup-broene, sier Rosenberg-klubbleder Roy Inge Nilsen til Aftenbladet og legger til:

– Hadde vi ikke vunnet den jobben, er jeg redd det ikke ville vært mange igjen på verkstedet hos oss. For klubben gjaldt én ting, og det var å redde arbeidsplasser. I realiteten var det mer eller mindre et være eller ikke-være, sier Nilsen.

Over 10 millioner?

Klubbleder Roy Inge Nilsen sier at medlemmene av Fellesforbundets klubb på Rosenberg ble enige om å gi en gave som et bidrag til bedriftens omstilling. Nilsen har ikke bekreftet hvor mye som er gitt til medlemmene i perioden med lønnskutt, men sier at det er avkastningen fra klubbens fond som er benyttet til å gi økonomisk støtte og iverksette andre velferdsordninger.

Aftenbladet erfarer imidlertid at klubben har bidratt med et beløp som tilsvarer om lag 9 kroner timen for sine medlemmer, noe som betyr rundt 1800 kroner måneden. I perioden lønnskuttet varte tilsvarer dette nesten 20.000 kroner i året og vel 50.000 kroner per medlem i perioden.

Roy Inge Nilsen i Rosenberg-klubben sier at flere hundre ansatte ved Rosenberg sto i fare for å miste jobben om lønnskutt ikke ble innført. Foto: Jon Ingemundsen

Totalt vil dette dreie seg om et beløp på litt over 10 millioner kroner.

– Klubben har bidratt så mye den kan for å minske byrden for medlemmene og holde flest mulig i arbeid. Akkurat som vi har støtteordninger for permitterte, forsikringsordninger, velferds- og sosiale tiltak, og for medlemmer som eventuelt er i en vanskelig situasjon, skulle det bare mangle at vi ikke skulle hjelpe til med å holde folk i arbeid, sier Nilsen.

Kunne mistet Martin Linge

Når Aftenbladet møter Rosenberg-direktør Jan T. Narvestad på Buøy, legger han heller ikke skjul på den vanskelige situasjonen Rosenberg har vært i de siste årene.

– Vi var i en helt ekstraordinær situasjon, den tøffeste og verste som vi har vært i. Årsaken til lønnskuttet var at vi skulle gjøre det vi kunne for å vinne jobber i markedet. Dette var ikke bare med tanke på Sverdrup-jobben, men også andre jobber. Sverdrup var en jobb vi måtte vinne, og summen av det vi gjorde var bra nok til at vi vant, sier Jan T. Narvestad, direktør i Rosenberg WorleyParsons.

Narvestad sier i klartekst at jobben med Sverdrup-broene var et være eller ikke-være for den tradisjonsrike Stavanger-bedriften. Men ikke nok med at lønnskuttene bidro til å vinne jobben med Sverdrup-broene, som igjen ble en døråpner for nye jobbtilslag – Rosenberg sto også i akutt fare for å miste Martin Linge-kontrakten med konsortiet Total/Technip som da ledet Linge-utbyggingen.

Rosenberg-direktør Jan T. Narvestad sier at Sverdrup-jobben var en jobb Rosenberg måtte vinne. Foto: Fredrik Refvem

Som følge av nedgangstider i oljeindustrien, krevde Total/Technip lavere rater for Martin Linge-arbeidet. Avtalen med Rosenberg var inngått da markedet var langt bedre, og det plutselige fallet i oljeprisen utover sommeren og høsten 2014 førte til en helt ny situasjon.

Overfor Rosenberg gjorde de franske selskapene det klart at de ville se seg om etter andre leverandører, dersom Rosenberg ikke gikk med på lavere rater for kontrakten med oppkobling og ferdigstilling av Martin Linge-plattformen ute i Nordsjøen.

– I ytterste konsekvens kunne vi mistet jobben. Vi var i en prosess og dialog med kunden her underveis hvor vi ble enige om å gå ned på ratene, men jeg ønsker ikke å gå i detaljer her. Lønnskutt var helt klart et av de avgjørende bidragene som gjorde at vi kunne kutte ratene, sier Narvestad.

Aftenbladet har vært i kontakt med Totals pressekontakt Leif-Harald Halvorsen som sier at selskapet ikke kommenterer kontraktsforhold med underleverandører.

I realiteten betydde dette mer arbeid, men mindre betalt for Rosenberg enn den opprinnelige kontrakten.

Kuttet 10 prosent i lønnen

Lønnskuttet var på 10 prosent for samtlige ansatte på Rosenberg. Dette ble gjort for å styrke bedriftens konkurranseevne og gjennom det sikre arbeidsplasser gjennom en veldig vanskelig periode.

Rosenberg-direktør Narvestad understreker at Rosenberg ikke var den eneste leverandøren som på denne tiden ble enige om lønnskutt med de ansatte for å styrke konkurransesituasjonen og få anbudene lave nok til å vinne jobber.

Katastrofe uten Sverdrup

– Krevde Equinor at Rosenberg gjorde konkrete tiltak for å vinne jobben med broene?

– Nei, de er profesjonelle og kommer ikke med slike krav. De har en jobb som de vil få gjort, så er det vår oppgave å finne ut hvordan prisene i markedet er og hva som skal til for å vinne jobben.

– Er det rett av Equinor å belaste leverandørene med effektiviseringskutt som innebærer at arbeidere må ned i lønn for at de skal vinne en jobb med Equinor?

– Hele Sverdrup-prosjektet har vært gjennomført i en gunstig periode. Equinor eller andre kunder dikterer ikke hva leverandørene skal gjøre, det er markedet som bestemmer prisen. For bransjen ville det vært helt katastrofe dersom vi ikke hadde hatt Sverdrup-utbyggingen midt oppi den krisen vi var i. Her er det også viktig å huske på at ingen har tilbudt mer enn Equinor under krisen. Equinor investerte i nedgangstider som har gitt leverandørene aktivitet, sier Narvestad.