Oljeselskapet Neptune Energy har gitt en betydelig kontrakt for oppgradering av Gjøa-plattformen til Rosenberg.

Partene går ikke ut med avtalens verdi, men Sysla erfarer at den ligger på rundt 400 millioner kroner.

– Rosenberg leverte et godt anbud og har vunnet kontrakten i konkurranse med flere andre aktører, sier Neptune-sjef Odin Estensen til Sysla.

To utbygginger

Rosenberg har allerede en rammeavtale med Neptune Energy, og det har gitt Stavanger-bedriften et fortrinn i prosessen. Den ferske kontrakten er den del av den eksisterende rammeavtalen.

– Vi er veldig godt fornøyd med arbeidet Rosenberg har gjort så langt, sier Estensen.

Avtalen som nå er inngått, kommer i kjølvannet av at Neptune i februar leverte utbyggingsplaner for prosjektene Duva og P1 verdt til sammen ti milliarder kroner.

Begge prosjektene bygges ut som havbunnsinstallasjoner tilknyttet Gjøa-plattformen, der Neptune er operatør. I den forbindelse må plattformen oppgraderes.

Rosenberg skal både planlegge, bygge modulene til plattformen og installere dem ute i Nordsjøen.

– Dette arbeidet er helt essensielt for framdriften i utbyggingsprosjektene, sier Estensen.

Hør podkast om nye aktører på norsk sokkel her:

200 i sving

På det meste vil om lag 200 medarbeidere jobbe med prosjektet.

– Denne avtalen betyr mye for oss. Den er med på å bygge opp ordrereserven vår for årene framover, og det er veldig viktig, sier Rosenberg-sjef Jan T. Narvestad.

Han er fornøyd med at bedriften nå har fått flere oppdrag av Neptune.

– Det er et spennende og dynamisk selskap som har mye på gang. Det er fint å få være med på så mye sammen med dem, sier Narvestad.

Odin Estensen, til venstre, og Jan Narvestad signerte avtalen tirsdag. Foto: Neptune Energy

Hele verdikjeden

– Den nye avtalen er en bekreftelse på at de er fornøyd med det vi har gjort så langt. Det er alltid positivt med slike bekreftelser, sier Narvestad.

Rosenberg har tidligere også jobbet med Wintershalls Nova-prosjekt. Også det feltet skal tilknyttes Gjøa-plattformen. Narvestad er fornøyd med at kontrakten omfatter hele verdikjeden fra planlegging til installasjon.

– Det passer godt med vår organisasjon. Vi har fått godt fotfeste innen denne typen kontrakter den siste tiden, sier Narvestad.

Tidligere i år ble Technip FMC tildelt kontrakten for alt arbeidet som skal gjøres på havbunnen. Den avtalen er verdt om lag tre milliarder kroner.

Hvorfor sliter mange lverandører fortsatt? Hør podkast her: