Riggselskapene har blitt hardt rammet av oljenedturen. Svak aktivitet har gitt færre oppdrag og lave rater på de jobbene som kommer. I dag ligger over 20 rigger på norsk sokkel i opplag langs kysten.

Denne uken er næringen samlet til Oljebransjens bore- og riggkonferanse i Sola utenfor Stavanger.

Og de som håper den vanskelige perioden er over, må fortsatt smøre seg med tålmodighet.

– Vi er ikke gjennom krisen. Men kanskje vi begynner å se slutten på den, sa Odfjell Drilling-sjef Simen Lieungh til forsamlingen.

Også administrerende direktør Jørgen Arnesen i COSL Drilling tror det skal enda lenger ned før det snur. Han viser til at flere rigger på norsk sokkel skal av kontrakter i månedene framover, uten at det finnes nytt arbeid til dem.

Nye prosjekter

Arnesen finner likevel et betydelig lyspunkt: Det er for tiden høy aktivitet i selskapets anbudsavdeling. Det betyr at det finnes jobber å kjempe om på litt lenger sikt.

– Det skaper energi. Vi er optimister og håper noen av våre rigger er blant dem som får arbeid, sier Arnesen til Sysla.

– Det kommer en del aktivitet neste år som gjør at riggmarkedet vil ligge omtrent på nivå med det vi har nå, utdyper han.

Jørgen Arnesen. Foto: Ola Myrset

På britisk side av sokkelen ligger det ifølge Arnesen an til enda mer aktivitet, og håpet er at det kan utligne noe av det som forsvinner på norsk sokkel.

– I tillegg ser vi at det kommer noen langtidsprosjekter i Norge i 2019, sier han.

Også Simen Lieungh ser en lysning i markedet. Alle Odfjell Drillings rigger på norsk sokkel er for tiden i arbeid.

– Vi har sikret flåten og fått finansieringen i orden, sier Lieungh.

Lave rater

For Odfjell Drilling har nøkkelen vært å holde alle riggene varme, selv om de har vært uten oppdrag en periode. Ingen er lagt i såkalt kaldt opplag.

– Vi holder dem ikke varme for enhver pris, men strekker oss langt for å klare det, sier Lieungh.

Han viser til at riggen Deepsea Bergen i dag er på en kontrakt til 120.000 dollar per døgn og erkjenner at det er på smertegrensen. Tidligere var den på kontrakt med Statoil verdt over 300.000 dollar per døgn.

– Går en rigg i opplagsbøyene, kommer den hele tiden sist ut. Hvis Deepsea Bergen hadde gått i bøyene, ville den havnet i køen. Det ville vi ikke, sier Lieungh.

Han mener oljebransjen hadde godt av en krise etter flere år med kostnader som løp løpsk, men vedgår at den som kom, ble i tøffeste laget.

– Min oppfordring til bransjen er: Hold på kostnadsnivået som er i dag! Vi har bommet hver gang i tidligere kriser. Derfor er det avgjørende med fanatisk disiplin når vi skal bygge oss opp igjen, sier Lieungh.

Bjornar Iversen: Foto: Ola Myrset

Skroter ikke ennå

Songa Offshore-sjef Bjørnar Iversen mener også det er grunn til optimisme.

– Vi har tro på at markedet kommer tilbake. Derfor har vi ikke gitt opp de tre riggene som ligger i opplag i Skipavika, sier Iversen og tenker på Songa Trym, Songa Dee og Songa Delta.

De fire nye CAT D-riggene er i full operasjon på norsk sokkel.

– Vi ønsker videre vekst. En mulighet er å bygge videre på CAT D-riggene. Selskapet vil ha en flåte med rigger for tøffe forhold. Det er et område der vi bygger strategisk kompetanse.