Riggselskapet Dolphin Drilling, som inntil slutten av desember het Fred. Olsen Energy, har vært i alvorlig krise i flere år. På grunn av skyhøy gjeld og rigger uten oppdrag har selskapet stått i overhengende fare for å gå konkurs.

I 14 måneder er det jobbet for å finne en utgang på krisen, og nå er løsningen på bordet.

– Dette betyr at Dolphin Drilling er reddet. Det er gode nyheter for ansatte og hele selskapet, som har vært i en låst situasjon, sier Bjørnar Iversen.

Han blir nå ny administrerende direktør i selskapet. Jørgen Peter Rasmussen, som tidligere har vært toppsjef i Archer og Schlumberger, blir styreleder.

Kutter gjeld

Løsningen går i korte trekk ut på at de sikrede kreditorene omgjør sin gjeld til aksjer i selskapet. Det betyr i praksis at storbanker som DNB, SEB, Danske Bank og Swedbank, samt ulike fond, blir selskapets nye hovedeiere. Eierne går samtidig inn med frisk kapital. Planen er å ta det nye selskapet av børs.

Inntil nå har Fred. Olsen-systemet vært største eier gjennom Bonheur ASA, men de ga i januar beskjed om at det ikke var aktuelt å bruke mer penger på riggselskapet.

Samtidig skilles boreskipet Bolette Dolphin ut i et eget selskap med mål om å finne en kjøper som kan ta over. Skipet ble bygget i 2013, men har ligget ubrukt og nedsyltet i gjeld. Det er også tidligere gjort forsøk på å selge skipet uten hell.

Før restruktureringen har selskapet 762 millioner dollar, om lag 6,5 milliarder kroner, i samlet gjeld. Med løsningen som nå er funnet, barberes den til om lag 250 millioner kroner.

– Selskapet har ligget helt nede uten oppgaver og med enorm gjeld. Det har også gjort noe med kundene, som vegrer seg fra å gjøre forretninger. Nå blir selskapet i praksis gjeldfritt med god likviditet. Dermed rydder vi bordet og er åpne for butikk, sier Iversen.

Bjørnar Iversen. Foto: Jon Ingemundsen

Til oljehovedstaden

Samtidig flytter Dolphin Drilling sitt hovedkvarter fra Oslo til Stavanger.

– Dette er jo oljehovedstaden. Det er den riktige plassen å være for dette selskapet. Så enkelt er det, sier Iversen.

Selskapet har i dag 14 ansatte på sitt kontor i Oslo. I tillegg kommer knapt 200 offshorearbeidere og 30 på land i Stavanger.

Når boreskipet Bolette tas ut, sitter Dolphin Drilling igjen med fire rigger. Byford Dolphin blir imidlertid trolig snart solgt til skroting.

– Vi planlegger å være et selskap med tre rigger, sier Iversen.

Gamle rigger

Alle de tre riggene er bygget på 1970-tallet og er blant de eldste på norsk sokkel. Samtidig har flere konkurrenter kjøpt inn splitter nye rigger.

Iversen avviser imidlertid at gamle rigger er en hemsko når Dolphin Drilling nå skal komme seg på fote igjen.

– Riggene er kraftig oppgradert. Vi skulle selvsagt gjerne hatt nybygg, men jeg tror disse riggene vil være attraktive i markedet. Hvis jeg ikke hadde det, ville jeg ikke tatt denne jobben, sier Iversen.

Han mener de eldre riggene er effektive og billigere i drift, noe han tror kan bli et konkurransefortrinn.

Alle de tre riggene ligger i dag i opplag uten arbeid, men tidligere denne uken ble det klart at én av dem skal på et tre måneder langt oppdrag på britisk sokkel fra juni.

– Jeg har god tro på å få alle riggene i arbeid neste år, sier Iversen.

Mener prisene skal opp

Riggoperatørene ble hardt rammet av oljekrisen som begynte i 2014. Mindre aktivitet førte til lavere etterspørsel etter rigger. Iversen mener det ser noe bedre ut nå.

– Kalkylene viser at det er behov for flere rigger i årene som kommer. Derfor tror jeg på arbeid også for oss, sier han.

Samtidig mener han prisene er på vei oppover. Et problem har vært at leieratene for rigger har vært så lave at det knapt har lønnet seg å ha dem i drift.

– Nå begynner de å komme på et lønnsomt nivå. Jeg tror prisene skal videre opp, sier Iversen.

Bjørnar Iversen er ikke ukjent med redningsaksjoner i riggselskaper. I 2013 ble han hentet inn som ny toppsjef i Songa Offshore, som da var i en dyp krise.

I fjor ble selskapet solgt for 27 milliarder kroner til giganten Transocean. Samtidig sluttet Iversen.

– Bakgrunnen fra Songa er nok en viktig grunn for at jeg har blitt hentet til denne jobben. Jeg kan bidra med entusiasme, erfaring, stabilitet og en visshet om hva kundene ønsker. Vi skal bygge videre på alt som allerede finnes i selskapet, sier Iversen.