Digitalisering er et tema som opptar alle bransjer for tiden. Det gjelder også oljebransjen.

Men COSL Drilling-sjef Jørgen Arnesen mener riggselskapene har mye å gå på.

– Jeg føler vi har hengt litt etter og dratt beina etter oss, sier Arnesen til Sysla.

– Vi er gode på teknologi og nytt utstyr offshore. Men når det gjelder måten vi drifter selskapene på og hvordan vi samhandler med leverandører og kunder, henger vi kraftig etter sammenlignet med for eksempel bank, forsikring og netthandel, sier Arnesen.

– Vil skje raskt

Han mener tregheten skyldes at riggselskapene ikke har hatt tilstrekkelig press på seg – spesielt før oljekrisen, da pengene strømmet inn.

– Vi har ikke hatt kniven på strupen og vært nødt til å endre oss, som for eksempel mediene. Det har vært lite press der, og det har ikke kommet andre aktører som har pushet oss, sier Arnesen.

COSL-sjefen spår imidlertid at utviklingen vil gå raskt de neste fem årene. Nå handler det om å bli med eller bli stående på sidenlinjen.

– Det kommer til å skje veldig mye i årene framover, sier Arnesen.

Bedre samhandling

Songa-sjef Bjørnar Iversen er enig.

– Det kommer til å skje mye, og det kommer til å skje raskt, sier han.

Iversen mener digitalisering vil få stor betydning på en rekke områder for riggselskapene.

– Det kan handle om å flytte operasjoner på land, sømløst samarbeid med leverandører, mer integrerte operasjoner, overvåkning, bedre samhandling mellom offshore og land.

Bredbånd i brønnene

Songa-sjefen peker på at klassing, riggenes EU-kontroll, ved hjelp av digitalisering på sikt kan gjennomføres mens installasjonene er i drift.

– Det finnes mange muligheter, og det er mye spennende som foregår. Samtidig har vi mye å lære sammenlignet med andre bransjer, iser Iversen.

Han mener Songa er godt rustet til å bli med på det digitale kappløpet. Blant annet viser han til at de nye CAT D-riggene, som er bygget på spesialbestilling fra Statoil, er designet nettopp for å være ledende innen digitalisering.

– På Songa Enabler har vi bredbånd i brønnene. Alt utstyr overvåkes kontinuerlig. Det er en enorm satsing som pågår, men vi er langt fra i mål, sier Iversen.