I 2017 transporterte Gassco 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Gassleveransene økte dermed med åtte prosent fra året før og er det klart høyeste volumet i de 40 årene med norsk gasseksport.

– At norsk gasseksport til Europa setter en så klar rekord etter 40 år viser hvilken nøkkelrolle norsk gass spiller for Europas energiforsyning. Norsk gass dekker i dag rundt en fjerdedel av Europas gassforbruk og vil også i årene som kommer være en sikker energikilde for europeiske forbrukere, sier Gasscos administrerende direktør Frode Leversund i en pressemeding.

Leversund overtok høsten 2015 sjefsstolen i selskapet med i overkant 350 ansatte.

Gassinfrastruktur

Gassen som hentes fra feltet må prosesseres.

Gassco er operatør for den norske gassinfrastrukturen, inkludert rørledninger og de norske prosessanleggene Kårstø, Kollsnes og Nyhamna. Det omfattende transportsystemet for gassen består av flere plattformer og 8829 kilometer med rørledninger. Selskapet er også operatør for mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

I 2017 ble det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet i Gassled på 99,48 prosent.

Mer våtgass

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes var 10,2 millioner tonn i 2017, en økning fra 10,0 millioner i 2016.