Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen og olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg kom torsdag med en liten budsjettlekkasje, skriver E24.

Det skjedde på et møte om fanging og lagring av CO2. Der fortalte de to ministrene at regjeringen vil bidra med opptil 345 millioner kroner av totalt 535 millioner for å bore en undersøkelsesbrønn for CO2-lagring i Nordsjøen.

– CO₂-fangst og -lagring er en nødvendig teknologi for at vi skal nå våre klimamål. Et vellykket norsk prosjekt vil ha stor betydning for videre utvikling av CO₂-håndtering både i Europa og globalt, sier klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen til E24.

Brønnen som skal bores, ligger rett sør for Troll-feltet