I dag legger regjeringen fram en proposisjon for Stortinget om utbyggingsplanen Castberg-utbyggingen og anbefaler at utbyggingsplanen godkjennes med noen vilkår. Vilkårene er knyttet til god ressursforvaltning og sikker drift.

– Statoil har på vegne av eierne lagt fram en god plan for utbygging og drift som regjeringen anbefaler godkjent, sier olje- og energiminister Terje Søviknes på regjeringens nettsider.

Før større utbygginger på norsk sokkel godkjennes av Olje- og energidepartementet, legges de fram for Stortinget.

Det var i desember i fjor at Statoil leverte utbyggingsplanen (PUD) for Johan Castberg.

Lurer du på hva en PUD innebærer? Om du hører på denne podsnapen er du oppdatert på mindre enn tre minutter:

De forventede investeringene er nå nedjustert til 47,2 milliarder 2017-kroner, ned fra omtrent 49 milliarder. Utbyggingen er lønnsom fra oljepriser på 31 dollar fatet. Da Statoil leverte utbyggingsplanen i desember sa de at feltet ville være lønnsomt med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet.

Disse har fått kontrakter på Castberg:

Johan Castberg

  • Statoil og lisenspartnerne leverte i desember 2017 plan for utbygging og drift av oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet, rundt 240 kilometer nordvest for Hammerfest.
  • Utbyggingsløsningen er en flytende produksjons- og lagerenhet tilknyttet et havbunnsanlegg. Totale investeringer er anslått til 47,2 milliarder kroner.
  • Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450–650 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år.
  • Rettighetshavere er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 prosent), Eni Norge AS (30 prosent), Petoro AS (20 prosent).
  • Olje- og energidepartementet vil behandle utbyggingsplanen med sikte på framleggelse for Stortinget våren 2018.

Kilde: NTB