Fornybarkontrakter har vært redningen for flere rederier og subseakontraktører. Til tross for noen lysglimt, er veien til stabil og sikker inntjening fortsatt lang for mange.

Fakta

SUBSEA OPERATIONS CONFERENCE

  • Finner sted i Haugesund 9. og 10. august.
  • En rekke selskaper og analytikere holder foredrag om endringer i subseamarkedet og veien fremover.

– Den største endringen for vår del, er hvordan en skal planlegge fremover. Det er fortsatt stor usikkerhet i forhold til kontrakter. Vi ser mange korte frister, og mye er spotbasert, sier Bård Thuen Høgheim i Reach Subsea.

Høgheim er en av flere foredragsholdere som skal ha innlegg på Subsea Operations Conference i Haugesund denne uken.

Ansatte 12 nye
Samtidig mener Høgheim at aktivitetnivået har vært bra med tanke på markedssituasjonen.

– I år har vi ansatt 12 nye, de fleste i offshorestillinger. To av stillingene er på land. Jeg vil beskrive flåteutnyttelsen som god, men skjør. Går vi glipp av en kontrakt, blir gapet stort, sier han.

Den største utfordringen for selskapet nå blir å komme seg gjennom vinteren. I oktober/november er det fortsatt usikkert hva båtene skal gjøre.

– Jeg vil påstå at 2017 har vært like ille som 2016. I tiden fremover blir det viktig å sikre seg kontrakter av substans som kan ta oss gjennom 2018. Foreløpig ser det ikke veldig lyst ut.

Sikret kontrakt
Reach Subsea har i dag seks fartøy i flåten. To av dem er på såkalte samarbeidsavtaler med MMT Sweden. Det vil si at om Reach Subsea har arbeid, brukes båten hos dem. De andre fire fartøyene er på faste kontrakter.

Forrige uke kunne subseakontraktøren melde om en ny kontrakt med Allseas i Svartehavet. Kontrakten har oppstart tidlig august, og har varighet på fire måneder, inkludert forflytting av offshorefartøyet Olympic Delta til Tyrkia. Kontrakten er en konvertering av intensjonsavtalen som kom på plass i juni.

Reach Subsea skal samarbeide med MMT Sweden om kontrakten.

Viktig fornybarmarked
Også ifølge Kenneth R. Johansen, leder for offshoreavdelingen i R.G. Hagland, er fokuset på fornybar er en av de tingene som har gjort at markedet har overlevd.

– 2017 har til nå vært et dårlig år med lave rater, og mange subseaselskaper og rederier har gått til fornybarmarkedet. Som kjent har rederiene hatt store problemer. Avtalene som blir gjort har dårlige betingelser. Det er lettere å bli kastet av og kansellert, sier Johansen.

Han legger til at på den andre siden, er subseaoperatørene mer heldige. Det er billig å ta inn gode båter som presterer bra.

– Innen subsea og havvindbransjen ser det lysere ut med tanke på nye prosjekter i tiden fremover.

Johansen oppsummerer markedssituasjonen slik:

  • Fortsatt stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.
  • Mange nybygg kommer fremover.
  • Oljeprisen er fortsatt et spørsmålstegn.
  • 2018 blir utfordrende.

– Det er ikke som i «gamle dager» da en halvveis i året visste hva som skulle skje neste år. Nå er det så kort ledetid fra prosjektet settes i gang til båten skal ut, at det er vanskelig å spå. For rederiene og subseakontraktørene er utsiktene for inntjening usikre.