Det er rapporten fra Agenda Kaupang på vegne av Statoil som tar for seg de samfunnsmessige ringvirkningene av Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Teknisk Ukeblad omtaler i dag rapporten, hvor det også kommer frem at selv med en oljepris ned på 30 dollar fatet og dollarkurs på 9,50 kroner, vil Castberg være svært lønnsomt for samfunnet.

I rapporten er det tatt utgangspunkt i en konstant oljepris på 70 dollar fatet i hele produksjonsperioden, med en forventet dollarkurs på 7,50 kroner, skriver TU. Det er forutsatt oppstart høsten 2022, noe prosjektleder Kristian Aas tidligere har sagt til Sysla at er realistisk.

Også Hans Jakob Hegge, konserndirektør for økonomi og finans i Statoil, har uttalt seg positivt til Sysla om Castberg, og tror på et ja i løpet av 2017.

22 milliarder kroner

Ifølge rapporten er de samlede inntektene fra oljeproduksjonen på Castberg beregnet til nær 291 milliarder 2016-kroner i perioden 2022-2052. Ny utvinningsteknologi og innfasing av eventuelle nye funn i området kan imidlertid endre produksjonsprofilen underveis, og føre til større produksjon og større inntekt enn det en ser for seg i dag, ifølge rapporten.

Selv med en oljepris på 30 dollar fatet og en kronekurs på 9,50 kroner mot dollar, vil Johan Castberg være samfunnsmessig lønnsomt. Lønnsomheten blir da lavere, men vil fortsatt være i størrelsesorden 22 milliarder kroner, som i konkurranse med andre investeringsprosjekter fortsatt er meget bra, heter det i rapporten.

Svakheter i rapporten

Oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt, sier til Teknisk Ukeblad at det er flere ting å merke seg ved rapporten. Hun er blant annet svært skeptisk til at det ikke er gjort noen beregninger på de negative miljø- og på klimakonsekvensene utbygningen og produksjonen vil gi.

– Det er et stadig økende krav til å tydeliggjøre klimarisiko og omdømmerisiko ved ulike prosjekter, og det er i svært liten grad i hensyn tatt her, sier hun til TU.