Utførselen av maskiner bidro sterkt til oppgangen. Råolje og naturgass trakk samlet vareeksport ned, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Norge hadde en samlet vareeksport til en verdi av 79,7 milliarder kroner i mars. Dette er et fall på 3,2 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Importverdien steg 2,2 prosent og utgjorde 65,8 milliarder kroner. Oppgangen dempes av lavere importverdi for varer av metaller, der investeringer på norsk sokkel bidro til svært høy import i mars i fjor.

Eksportverdien av råolje endte på 20,5 milliarder kroner og var 9 prosent lavere enn i mars i fjor. Oljeprisen styrket seg, men lavere volum trakk verdien ned. Prisen på råolje endte på 568 kr fatet – opp 10,5 prosent fra mars i fjor. Antall eksporterte fat var 36,1 millioner, en nedgang på hele 17,6 prosent fra fjoråret.

Naturgasseksporten falt 15,8 prosent og endte på 18,2 milliarder kroner. Nedgangen skyldes langt lavere priser. Det ble utført 10,4 milliarder standard kubikkmeter gass, som er 1,3 prosent mer enn i fjor.

Elbilimporten fortsetter å vokse og mars ble ny rekordmåned. Importverdien for elektriske personbiler utgjorde hele 4,7 milliarder kroner og mer en doblet seg sammenlignet med mars i fjor. Antall innførte elbiler var nærmere 12.000.