Avtalen har en varighet på to år, i tillegg kommer opsjoner som muliggjør fire års varighet totalt.

– Vi er veldig glade for tilliten OD har vist oss gjennom denne avtalen, sier Morten Heir, leder for AGRs reservoaravdeling i en pressemelding.

– AGR har tidligere hatt en rammeavtale med OD på reservoar og tar denne nye kontrakten som en bekreftelse på kvaliteten i det arbeidet som har vært levert så langt, legger Heir til.

Dette markerer den ene av to kontrakter AGR har blitt tildelt av OD i løpet av den siste måneden. Den andre tildelingen innebærer rådgiving innen Boring og Brønnteknologi.