Rambøll skal levere konsulenttjenester innen teknologi, risiko, planer og kostnader til Oljedirektoratet i inntil fire år, melder selskapet i en pressemelding.

– Oljedirektoratet er en viktig kunde for oss, og vi er svært glade for å vinne denne avtalen, sier Dag A. Nilsen, direktør for forretningsutvikling i Rambølls enhet for Olje & Gass. Rammeavtalen inngår i direktoratets planer om å utvikle nye felt, og forbedre utvinningen fra produserende felt. Seks ulike rammeavtaler er utdelt, og Rambøll har fått tildelt avtalen Utviklingsteknologi og drift av installasjoner og anlegg.

Rambøll

En global samfunnsrådgiver innen bygg & arkitektur, transport, energi, vann, miljø & helse, olje & gass og management consulting.

I Norge er de 1400 medarbeidere fordelt på 20 kontorer.

Virksomheten har totalt 12 800 medarbeidere lokalisert i 35 land.

– Grunnen til at vi vant kontrakten ligger nok i vår kunnskap om gjeldende regelverk, samt i det vellykkede samarbeidet vi har hatt med Oljedirektoratet på konseptstudiet vedrørende ubemannede plattformer på norsk kontinentalsokkel. Vi gleder oss til å fortsette vårt strategiske partnerskap med Oljedirektoratet, sier Nilsen.

Avtalen gjelder for to år, med mulighet for utvidelse i ett pluss ett år. Arbeidet omfatter blant annet evaluering av utviklingskonsepter innen produksjonsanlegg, behandling og vannbehandling, i tillegg til vedlikehold, drift og senfase-produksjon, fleksibilitet i beredskapshåndtering, usikkerhet og koblinger til tredjepart, kraftproduksjon, elektrifisering, luftforurensning og miljø, samt infrastrukturløsninger for olje, gass og LNG.

For å sikre kapasitet til å utøve enda bedre pådriv innen utbygging av nye felt og økt utvinning fra felt i drift, har Oljedirektoratet tildelt rammeavtaler til elleve leverandører innen ulike teknologiområder.

Rambøll er en av disse, annonserte direktoratet i mai.

Kontraktørene skal yte faglig bistand innen sine spesialområder, og Oljedirektoratet skal benytte denne kompetansen i oppfølgingen av utbygginger på norsk sokkel og på felt i drift.

Rammeavtalene omfatter (tildelte leverandører i parentes):

  • Undergrunnsteknologi, reservoargeologi og reservoarteknikk (AGR Petroleum Services AS, Ross Offshore AS og Larsen Reservoir ApS)
  • Boring og brønnteknologi (AGR Petroleum Services AS, Ocean Maxwell AS og Acona AS)
  • Utbygningsteknologi og drift av installasjoner og anlegg (Rambøll Oil & Gas AS, Acona AS og Aker Solutions AS)
  • Havbunnsteknologi og infrastruktur (Acona AS, Aker Solutions AS og Genesis Oil and Gas Consultants Norway AS)
  • Landanlegg, teknologi, infrastruktur og kapasiteter (Kværner AS, Aibel AS og Aker Solutions AS)
  • Disponering av innretninger (Kværner AS, Dr Techn Olav Olsen AS og Genesis Oil and Gas Consultants AS)

Anbudskonkurransen var rettet mot eksterne selskaper med aktuell fagkompetanse. De parallelle rammeavtalene har en varighet på to år, med opsjon for å forlenge avtalene med ett pluss ett år.