– Vi er tett på Martin Linge-prosjektet og skal ha en rekke tilsyn i 2019. Dersom vi ser at det er nødvendig, vil vi bruke pålegg eller andre reaksjonsmidler for å bidra til at sikkerhet og arbeidsmiljø blir godt ivaretatt, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til Aftenbladet.

Slik svarer Petroleumstilsynet og pressekontakt Midttun på Aftenbladets spørsmål.

– Hvordan vurderes tilstanden til Martin Linge generelt?

– Utbyggingsprosjektet er krevende, med mange utfordringer, og vi ser at det nødvendig å følge prosjektet tett framover. Vårt inntrykk er at Equinor per i dag styrer sikkerhet og arbeidsmiljø i byggeprosjektet på en god måte. Det er viktig å understreke at Martin Linge fortsatt er en byggeplass og dermed en «kald» plattform, hvor det ikke foregår petroleumsproduksjon. Risikobildet er med andre ord helt annerledes enn på en plattform som er i drift.

– Ekstra utfordringer

– Burde mer av arbeidet, ut fra sikkerhetshensyn, vært utført på land framfor offshore?

– Martin Linge er et stort og komplekst prosjekt. Utbyggingsløsningen er slik at en stor del av ferdigstillingen må skje offshore. Dette ble godkjent i plan for utbygging og drift (PUD). Ferdigstillelse offshore medfører ekstra utfordringer, som må håndteres av operatøren – og som vi fører tilsyn med. Det er ikke ulovlig å bygge og ferdigstille en innretning offshore, så lenge sikkerheten blir ivaretatt.

– Før Martin Linge kan tas i bruk til petroleumsvirksomhet, må operatøren innhente samtykke fra oss. Equinor har foreløpig ikke søkt om dette, og vi kommer ikke til å gi samtykke til bruk før vi har sett at Martin Linge tilfredsstiller kravene i regelverket og at Equinor er klar til å starte produksjonen.

Flere tilsyn

– Hva gjør Ptil for å forhindre at Martin Linge utvikler seg til å bli en ny «Goliat-sak»?

– Goliat har gitt oss viktig læring, som vi tar med oss i oppfølgingen av Martin Linge. Vi har blant annet planlagt flere tilsyn rettet mot beredskap, tennkildekontroll og driftsforberedelser på bakgrunn av erfaringer fra Goliat.

Samtykket til å starte produksjon er en viktig milepæl. Som sagt må Equinor få samtykke fra oss før Martin Linge kan starte produksjonen, og vi kommer ikke til å gi samtykke til bruk før de er klare.

– Er Petroleumstilsynet overrasket over alle feilene som er blitt avdekket på Martin Linge?

– Det er ikke uvanlig at det avdekkes feil og mangler i en byggefase. Når det først er utfordringer, er det positivt at de blir avdekket i byggefasen, slik at de kan rettes før samtykkebehandling og oppstart av produksjon.