Selskapet fikk et driftsresultat før avskrivinger på 26,3 millioner dollar i tredje kvartal, mot 53,1 millioner i forrige kvartal og 31,3 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Nedskrivingen på 341,4 millioner dollar gjør at driftsresultatet ender på minus 339,3 millioner dollar, tilsvarende 3,09 milliarder kroner.

Vil gå i dialog med långivere

Selskapet skriver at aktiviteten i boligriggmarkedet har fortsatt å falle i 2019, og at utsiktene for 2020 derfor er tatt betydelig ned, med den største effekten i Nordsjøen.

Selskapet skriver videre at det har en tilstrekkelig likviditet utover 2020, basert på faste avtaler, men vil gå i dialog med sine långivere for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet på lang sikt.

Vil redusere organisasjonen

Fremover vil selskapet fokusere på å fortsette å skalere ned organisasjonen, som respons på det reduserte og volatile aktivitetsnivået, for å redusere kostnader og bevare kontantbeholdningen.

Selskapet vil også forsøke å entre nye geografiske markedet og nye segmenter, heter det i rapporten.

Selskapet fortsetter arbeidet med å få tillatelse til en sammenslåingen med Floatel International, for å kunne skape et mer robust selskap.

Konkurransetilsynet har tidligere vedtatt at Prosafe ikke får kjøpe Floatel International Limited.