Avtalene som gjelder de tre boligriggene «Safe Eurus», «Safe Nova» og «Safe Vega» som Prosafe har under bygging i Kina, bidrar til gunstigere markedsposisjon og inntjeningsmuligheter og dermed bedret økonomi, ifølge selskapet.

Riggselskapet har de siste årene slitt med lav flåteutnyttelse, og bokført røde tall i regnskapene etter flere magre år som følge av oljenedturen og lavere aktivitet offshore, skriver Aftenbladet.

– Attraktiv avtale

Rabatten utgjør etter dagens dollarkurs cirka 450 millioner kroner. Opprinnelig var kontrakten på rundt regnet 700 millioner dollar.

Verftet i Kina, China Ocean Shipping Company, som forkortes Cosco, sikrer også en langsiktig finansiering på 431 millioner dollar, vel 3,5 milliarder kroner, for en periode på mellom 5 og 10 år fra levering av hver enhet. Cosco er statseid av Folkerepublikken Kina.

Prosafe har også forhandlet seg frem til en avtale som inneholder et punkt om at det er ingen betalingsforpliktelser før levering.

Avtalene med det kinesiske selskapet og långiverne gir, i følge selskapet selv, en svært attraktiv løsning for både Prosafe og Cosco.

I en melding skriver selskapet at Prosafe oppnår kommersiell fleksibilitet, mens Cosco sikrer leveringsavtalen.

– Skaper verdier for alle interessenter

– Hva betyr avtalene for Prosafe?

– Da vil jeg peke på to vesentlige ting, sier Stig Harry Christiansen til Aftenbladet. Han er viseadministrerende direktør i Prosafe.

– For det første sikrer avtalen med Cosco at vi får gjennomført vår strategiske målsetting om å fornye flåten slik at vi har moderne rigger som kan støtte kundenes offshore-prosjekter over hele verden.

Forbedret finansielt handlingsrom

Samtidig skaffer avtalene selskapet et kraftig forbedret finansielt handlingsrom, sier Stig Harry Christiansen.

Jesper K. Andresen, administrerende direktør i Prosafe, sier i en pressemelding at avtalen med Cosco og avtalen med långiverne er forventet å skape verdier for alle interessenter.

Prosafe er børsnotert, og en børsmelding om avtalen ble sendt til Oslo Børs etter stengetid fredag.