Kommunikasjonssjef i Equinor Morten Eek opplyser at det mandag ettermiddag klokken 13.28 oppsto en feil i måleutstyret i turbinene til en gasseksport-kompressor, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det gjorde at vi fikk en stopp i eksportsystemet. Da oppstår det et behov for å fakle produksjonen. Under fakling av gass, oppsto det en lekkasje i en flense, sier Eek.

Dette førte til at de ansatte på plattformen måtte mønstre – det vil si kle seg i overlevingsdrakter og gå om bord i livbåtene. Produksjonen på feltet ble stanset.

– Én time senere var situasjonen avklart. Prosessanlegget var da tømt for trykk. I og med at vi fortsatt jobber med å finne årsaken til gasslekkasjen, og det sannsynligvis vil være behov for reparasjoner, er produksjonen stengt inntil videre. Det er imidlertid ingen planer om å sende ansatte til land, sier Eek.

Hendelsen er varslet til Petroleumstilsynet.

Gassfeltet Aasta Hansteen ligger i Norskehavet. Equinor er operatør på feltet, som startet produksjon like før jul.

Ved full kapasitet vil 23 millioner kubikk gass fraktes fra Aasta Hansteen til Nyhamna hvert døgn, noe som tilsvarer 6 prosent av den samlede norske gasseksporten.